Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Antybiotykoterapia w leczeniu zaostrzeń astmy nie znajduje uzasadnienia
Źródło: DM/https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2721036 https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.02.2019
 
 
Włączenie antybiotykoterapii w trakcie zaostrzenia astmy skutkuje 29% dłuższym pobytem w szpitalu oraz zwiększonym kosztem leczenia bez istotnej różnicy w jego skuteczności.
Zaostrzenia astmy w części przypadków wiążą się z koniecznością hospitalizacji. Mimo braku wskazań ze strony wytycznych towarzystw naukowych zdarza się, iż pacjenci otrzymują antybiotyki w nadziei na szybszą poprawę stanu klinicznego. Czy takie postępowanie jest słuszne i (co najmniej) nieszkodliwe? Odpowiedzi udzielił zespół ekspertów na łamach The JAMA Internal Medicine.

Przeprowadzono retrospektywną analizę danych aż 19 811 pacjentów poddanych hospitalizacji i leczeniu systemowymi kortykosteroidami z powodu zaostrzenia astmy w 542 szpitalach w Stanach Zjednoczonych; aż 8771 (!) pacjentom w trakcie pierwszych dwóch dni hospitalizacji włączono antybiotykoterapię, przy czym praktyka ta była częstsza w stosunku do osób palących i ze schorzeniami współtowarzyszącymi.

Okazało się, że włączenie antybiotykoterapii w trakcie zaostrzenia astmy skutkuje 29% dłuższym pobytem w szpitalu oraz zwiększonym kosztem leczenia (4776 vs. 3641 dolarów amerykańskich), bez istotnej różnicy w jego skuteczności (odsetek niepowodzeń odpowiednio 5,4 i 5,8%).

Droższe, dłuższe leczenie bez zwiększenia skuteczności, a narażające na dodatkowe powikłania - tak można streścić stosowanie antybiotykoterapii w zaostrzeniach astmy. W świetle tego i innych dowodów nie znajduje ona uzasadnienia w standardowym postępowaniu.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe