Specjalizacje, Kategorie, Działy

Azytromycyna skuteczna w indukowaniu remisji niekontrolowanej astmy

Udostępnij:

Azytromycyna, powszechny, tani i dobrze poznany antybiotyk makrolidowy, może stanowić cenną opcję leczenia utrzymującej się niekontrolowanej astmy, o czym przekonuje najnowsza publikacja z prestiżowego „The Chest”.

Astma jest jedną z najczęstszych chorób niezakaźnych układu oddechowego - w skali globalnej plasuje się na 16. miejscu wśród głównych przyczyn lat przeżytych z niepełnosprawnością i 28. wśród głównych przyczyn obciążenia chorobami mierzonymi liczbą lat życia skorygowanych niepełnosprawnością. Na całym świecie na astmę choruje około 300 mln ludzi, a trendy epidemiologiczne wskazują, że do 2025 r.liczba ta zwiększy się o kolejne 100 mln.  

Osiągnięcie kontroli choroby u części chorych jest wyzwaniem, dlatego trwają poszukiwania prostych, łatwych do implementacji metod leczenia. Stąd wieloośrodkowy zespół naukowców dokonał wtórnej analizy wyników badania klinicznego AMAZES, randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo, z udziałem 355 dorosłych astmatyków z niekontrolowaną astmą. Pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej azytromycynę przez 12 miesięcy lub placebo. Definicja pierwotnej remisji (określanej jako remisja kliniczna) obejmowała brak zaostrzeń i brak stosowania doustnych kortykosteroidów w ciągu ostatnich 6 miesięcy po zakończeniu leczenia i wynik w skali ACQ-5 co najwyżej 1. Jako remisję wtórną przyjęto remisję kliniczną plus kryteria czynności płuc (spadek FEV1 o co najmniej 80 proc. po podaniu leku rozszerzającego oskrzela lub FEV1 co najwyżej 5 proc. po podaniu leku rozszerzającego oskrzela w stosunku do wartości wyjściowych) i remisję całkowitą (liczba eozynofilów w plwocinie poniżej 3 proc. plus powyższe kryteria).

Dwunastomiesięczne leczenie azytromycyną skutkowało znacznie większym odsetkiem zarówno remisji klinicznej (50,6 w porównaniu do 38,9 proc.), jak i remisji wtórnej (50,8 versus 37,1 proc.) w porównaniu z placebo. Ponadto większy odsetek pacjentów w grupie otrzymującej azytromycynę osiągnął  remisję całkowitą (23 vs 13,7 proc.). Powyższe zależności dotyczyły zarówno astmy eozynofilowej, jak i nieeozynofilowej. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści z powyższego leczenia okazały się lepsza wyjściowa jakość życia i brak wcześniejszego stosowania doustnych kortykosteroidów.

Udowodniono zatem, że dorośli z uporczywą objawową astmą osiągali wyższy wskaźnik remisji podczas leczenia tanią, łatwo dostępną i bezpieczną azytromycyną.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.