Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Brensokatyb w prewencji zaostrzeń rozstrzeni oskrzeli

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 24.09.2020
 
 
Tagi: WILLOW, RCT, badanie
Brensokatyb to doustny inhibitor dipeptydylopeptydazy 1 - enzymu, który uczestniczy w aktywacji proteaz serynowych neutrofili. Zatem, brensokatyb hamuje szlak zapalny z udziałem neutrofili. W badaniu o akronimie WILLOW oceniono, czy zastosowanie tego leku zmniejsza częstość zaostrzeń u pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli.
Pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli zrandomizowano do jednej z trzech grup: brensokatyb w dawce 10 mg lub 25 mg oraz placebo. Leczenie było prowadzone raz dziennie przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do pierwszego zaostrzenia.

W sumie zrandomizowanych zostało 256 pacjentów. Obie dawki wydłużyły czas do pierwszego zaostrzenia w porównaniu z placebo (10 mg vs placebo; p=0,03; 25 mg vs placebo p=0,04). Ponadto, leczenie zmniejszało częstość występowania zaostrzeń w okresie obserwacji. Stosowanie brensokatybu wiązało się ze znacznie częstszym występowaniem infekcji w obrębie jamy ustnej oraz skóry.

W badaniu WILLOW wykazano, że zastosowanie brensokatybu u pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli zmniejsza częstość zaostrzeń choroby.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe