Specjalizacje, Kategorie, Działy

Chorzy na mukowiscydozę z depresją żyją krócej

Udostępnij:
Zarówno depresja, jak i mukowiscydoza są chorobami znacznie obniżającymi jakość życia. Międzynarodowe badanie epidemiologiczne dotyczące depresji (ang. the International Depression Epidemiological Study, TIDES) dowiodło, że depresja i zaburzenia lękowe częściej występują u chorych na mukowiscydozę.
Na łamach Journal od Cystic Fibrosis opublikowano wyniki badania, które miało ustalić, czy depresja wpływa na długość życia pacjentów z mukowiscydozą. 1005 pacjentów powyżej dwunastego roku życia, którzy wzięli udział w badaniu TIDES obserwowano przez kolejne pięć lat. U 25% badanych zdiagnozowano depresję, a u 34% - zaburzenia lękowe. W czasie badania odnotowano 96 zgonów. Osoby z depresją miały dwa razy większe ryzyko śmierci od osób bez depresji (HR = 2,0; 95% CI: 1,3 – 3,0). Ryzyko śmierci w ciągu 5 lat badania było wyższe u osób dorosłych (HR = 1,6; 95% CI: 1,0 – 2,4) oraz cierpiących na ciężką depresję (HR = 2,0; 95% CI: 1,2 – 3,4). Nie wykazano związku pomiędzy zaburzeniami lękowymi a ryzykiem śmierci.
Depresja często występuje u chorych na mukowiscydozę i zwiększa ryzyko wcześniejszej śmierci. Jednakże przyczyny śmierci były podobne u osób z depresją i bez niej, zatem trudno wytłumaczyć wykazaną zależność. Należy przeprowadzić kolejne badania, które pomogą wyjaśnić, w jaki sposób depresja przyczynia się do wcześniejszej śmierci pacjentów z mukowiscydozą.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.