SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Etambutol można z powodzeniem zastąpić linezolidem w pierwszym rzucie leczenia gruźlicy
Źródło: www.thelancet.com/DM
Autor: Marta Koblańska |Data: 27.11.2018
 
 
Liczba zachorowań na gruźlicę póki co pozostają na dość niskim poziomie, jednak patrząc w przyszłość nie można wykluczyć jej wzrostu już w najbliższych latach. Od wielu lat standardem postępowania są głównie cztery leki: izoniazyd, ryfampicyna, pyrazynamid i etambutol. Południowokoreański zespół naukowców zbadał, czy linezolid może z powodzeniem zastąpić etambutol w pierwszorzutowym leczeniu gruźlicy. Wyniki ukazały się na łamach The Lancet.
Przeprowadzono randomizowane, wieloośrodkowe badanie porównujące trzy schematy terapeutyczne: pierwszy z nich obejmował podawanie standardowe połączenie leków (grupa kontrolna; n=134), w drugim i trzecim zastąpiono etambutol linezolidem przez odpowiednio 2 i 4 tygodnie (odpowiednio n=135 i n=132; dawka 600mg/d). Do badania zakwalifikowano pacjentów w wieku od 20. do 80. roku życia z dodatnim badaniem plwociny, z mykobakteriozą bez oporności na ryfampicynę oraz nieleczonych lub leczonych mniej niż 7 dni. Jako wykładnik skuteczności postępowania wybrano odsetek pacjentów z ujemnym wynikiem badania plwociny po 8 tygodniach leczenia. Jakie otrzymano wyniki?

Okazało się, że w grupie kontrolnej 76,9% pacjentów (103 ze 134), a w grupach badawczych odpowiednio 82,2% i 75,8% uzyskało ujemny wynik badania plwociny po 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Ponadto we wszystkich grupach odnotowano podobny odsetek częstości zdarzeń niepożądanych (kolejno 62,8%, 57,2% oraz 62%); co bardzo ważne, u żadnego pacjenta nie stwierdzono oporności na linezolid.

Czy taki wynik badania jest satysfakcjonujący? Z pewnością liczono na więcej, jednak pokazuje ono, że przy niezmienionej skuteczności i bezpieczeństwie można skrócić nieco czas terapii, co jest szczególnie ważne w przypadku pacjentów, dla których długi czas terapii jest związany z brakiem dyscypliny.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe