Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Fewipiprant u pacjentów z niekontrolowaną astmą

Udostępnij:
Wyniki dwóch randomizowanych badań klinicznych ZEAL-1 i ZEAL-2 nie wykazały, że dodanie fewipiprantu do standardowej terapii astmy poprawia funkcje płuc u chorych ze źle kontrolowaną astmą.
Fewipiprant jest doustnym antagonistą receptora dla prostaglandyny D2. We wczesnych badaniach klinicznych zmniejszał dolegliwości astmatyczne u pacjentów z brakiem kontroli choroby pomimo stosowania standardowej terapii. Na łamach „EClinicalMedicine” ukazały się wyniki dwóch randomizowanych badań klinicznych trzeciej fazy – o akronimach ZEAL-1 i ZEAL-2 – w których oceniono skuteczność fewipiprantu w leczeniu niekontrolowanej astmy u osób powyżej 11. roku życia.

W badaniach zastosowano fewipiprant w dawce 150 mg raz dziennie. Każdy z pacjentów dodatkowo otrzymywał standardową terapię astmy. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana po 12 tygodniach nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1).

Badanie ZEAL-1 ukończyło 662 pacjentów, a ZEAL-2 – 685. Średnia poprawa FEV1 po 12 tygodniach w ZEAL-1 w grupie interwencyjnej wyniosła 112 ml, a w grupie placebo 71 ml (różnica nieistotna statystycznie: p = 0,088). W drugim badaniu klinicznym średnia poprawa FEV1 wyniosła 126 ml w grupie interwencyjnej i 157 ml grupie pacebo (p = 0,21). Nie odnotowano również różnic pomiędzy grupami w zakresie nasilenia objawów astmy, konieczności stosowania leków ratunkowych oraz jakości życia.

Badania ZEAL-1 i ZEAL-2 nie wykazały, aby dodanie fewipiprantu do standardowej terapii astmy poprawiało funkcje płuc u pacjentów ze źle kontrolowaną astmą.


Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.