Specjalizacje, Kategorie, Działy
ABM

GOLD 2022 – prof. Paweł Śliwiński o najnowszych wytycznych ►

Udostępnij:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński z II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie omawia nowości, jakie pojawiły się w ostatnim raporcie Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.
Naukowiec przedstawia nowy podział i definicje przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – jej cztery odrębne jednostki: POChP wczesną, łagodną, u osób młodych oraz pre-POChP.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński opisuje zależność między zanieczyszczeniem powietrza a ryzykiem zachorowania na POChP, wskazuje również nowy główny objaw choroby – do duszności, kaszlu, wykrztuszania, świstów i ciasnoty w klatce piersiowej dołączyło znużenie rozumiane jako wrażenie ogólnego zmęczenia lub pozbawienia energii.

– DLco powinno być oznaczone u każdego chorego na POChP z nasileniem duszności nieproporcjonalnym do stopnia zaawansowania obturacji – ekspert opowiada, co nowego zapisano odnośnie do badania zdolności dyfuzji gazów w płucach.

Prof. Śliwiński mówi także o terapii wziewnej zmniejszającej tempo progresji choroby oraz czynnikach, jakie należy wziąć pod uwagę, inicjując leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami.

Kolejnym analizowanym tematem jest wpływ terapii trójskładnikowych na śmiertelność. – Nadal musimy przyglądać się temu problemowi, ponieważ w żadnym z tych badań pierwszorzędowym punktem końcowym nie była ocena śmiertelności na skutek leczenia – zauważa specjalista w dziedzinie pulmonologii. – Jeżeli patrzymy na śmiertelność w grupie poddanych terapii trójskładnikowej, to widzimy, że dopiero przy pewnym poziomie eozynocytów we krwi zwiększa się różnica w rokowaniu – dodaje.

Poświęca również uwagę nowościom w postępowaniu niefarmakologicznym w POChP, w szczepieniach dla chorych w stabilnym okresie. – WHO i CDC rekomendują szczepienie przeciw COVID-19, wprowadzono również zalecenie szczepienia DTaP przeciw krztuścowi u chorych na POChP, którzy nie byli szczepieni w wieku młodzieńczym oraz przeciw półpaścowi u chorych po skończeniu 50 lat – wymienia prof. Śliwiński.

Pulmonolog omawia najistotniejsze zasady postępowania w stabilnej postaci POChP w czasie pandemii koronawirusa – do przestrzegania podstawowych środków kontroli zakażeń, noszenia maski ochronnej, rozważenia izolacji społecznej doszła nowość w strategiach ochronnych: „Szczep się przeciw COVID-19 zgodnie z lokalnymi rekomendacjami”.

– Jeśli mamy leczyć COVID-19 u chorego na POChP, musimy kontynuować rutynową terapię podtrzymującą. Ciekawym wątkiem i rozbudowanym w aktualnym raporcie jest również ocena związku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z rakiem płuca – mówi prof. Śliwiński. – Z badań epidemiologicznych wynika, że istotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuca niż obecność obturacji oskrzeli jest obecność rozedmy w tomografii komputerowej, nawet pod nieobecność obturacji – zaznacza.

Badania przesiewowe w kierunku raka płuca, kryteria kwalifikacji do Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, wziewne glikokortykosteroidy a ryzyko rozwoju raka płuca, interwencje zmniejszające częstość zaostrzeń POChP, rehabilitacja oddechowa, samokontrola i opieka zintegrowana – to kolejne sekwencje wykładu prof. Pawła Śliwińskiego, prezentującego na koniec najnowszą definicję zaostrzenia u chorych na POChP, która w raporcie GOLD prawdopodobnie pojawi się dopiero za rok.Wykład „GOLD 2022. Co nowego?” został zaprezentowany podczas konferencji XIV Top Pulmonological Trends 2021 Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.