Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kwestionariusz Szpitala św. Jerzego skuteczny w przewidywaniu ciężkich zaostrzeń POChP
Źródło: Damian Matusiak/https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(19)30881-5/fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4373868/ https://www.thoracic.org/members/assemblies/assemblies/srn/questionaires/sgrq.php https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5921960/
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.05.2019
 
 
Fenotyp choroby z przewlekłym zapaleniem oskrzeli jest częsty i definiowany jako przewlekły kaszel i odksztuszanie plwociny przez 3 miesiące w roku przez 2 kolejne lata. Okazuje się, że stosując kwestionariusz Szpitala św. Jerzego (St.George Hospital), można wyselekcjonować więcej pacjentów, u których w najbliższym czasie dojdzie do ciężkich zaostrzeń. Publikacja ukazała się na łamach prestiżowego The Chest.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem zdrowia publicznego i jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych chorób przewlekłych (4. przyczyna zgonu na świecie). Wytyczne GOLD mówią, że w 2020 roku POChP stanie się 3. co do częstości przyczyną zgonów, a według danych literaturowych za 15 lat może stać się nawet wiodącą.

Fenotyp choroby z przewlekłym zapaleniem oskrzeli jest częsty i definiowany jako przewlekły kaszel i odksztuszanie plwociny przez 3 miesiące w roku przez 2 kolejne lata. Okazuje się, że stosując kwestionariusz Szpitala Św. Jerzego można wyselekcjonować więcej pacjentów, u których w najbliższym czasie dojdzie do ciężkich zaostrzeń. Publikacja ukazała się na łamach prestiżowego The Chest.

Naukowcy z kilku ośrodków w Stanach Zjednoczonych dokonali analizy danych 7557 pacjentów, palaczy z prawidłową spirometrią oraz chorych na POChP z GOLD 1-4. Badanych podzielono na 4 grupy: stosując klasyczną definicję pacjentów dodatnich i ujemnych pod kątem przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz stosując SGRQ (link do kwestionariusza tutaj ) także dodatnich i ujemnych; określono częstość i ciężkość zaostrzeń w każdej z grup.

Zidentyfikowano 1434 pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli według definicji klasycznej i 2290 według SGRQ. Pierwsza z wymienionych grup w porównaniu z osobami bez przewlekłego zapalenia oskrzeli charakteryzowała się większą częstością zaostrzeń (0,69±1,26 vs. 0,36±0,90 zaostrzeń na rok, p<0,0001), w tym ciężkich (0,26±0,74 vs. 0,13±0,46 rocznie, p<0,0001). Podobne różnice zaobserwowano w grupach ocenianych kwestionariuszem Szpitala św. Jerzego, który okazał się niezależnym predyktorem częstości ciężkich zaostrzeń (główna przyczyna zgonu w przebiegu choroby) i pod tym względem wykazał wyższość nad definicją klasyczną.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe