Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Leczenie astmy w oparciu o nowy raport GINA 2019- co nowego?
Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.05.2019
 
 
W kwietniu ukazała aktualizacja raportu Global Initiative for Asthma – GINA, w którym nastąpiły istotne zmiany, zwłaszcza w zakresie leczenia astmy łagodnej, zmodyfikowano istotne postępowanie w astmie ciężkiej i poświęcono jej odrębny dokument.
Od lat dyskutowano na temat stosowania leków rozszerzających oskrzela jako jedynego leczenia u chorych z astmą tak zwaną epizodyczną. Pozostawało to w sprzeczności z uznawaniem astmy za chorobę zapalną, o charakterze przewlekłym. Brak wystarczających danych wynikających z badań skłaniał do podtrzymywania tego stanowiska w kolejnych aktualizacjach raportu, jednak podsumowanie ostatnich 12 lat wskazuje na konieczność zastosowania niskich dawek wziewnego glikokortykosteroidu, gdy jest stosowany lek doraźny. Nie ma wobec tego już w zaleceniach obszaru postępowania polegającego na stosowaniu jedynie leku doraźnego – uznano, że takie leczenie przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia zaostrzenia, w tym ciężkiego zaostrzenia astmy.

Ponadto rozszerzono zakres stosowania formoterolu i wziewnego glikokortykosteoroidu (wGKS) jako leku doraźnego do wszystkich stopni ciężkości. Nadal pozostawiono możliwość zastosowania leku antyleukotrienowego (LTRA) jako jedynego leczenia kontrolującego w astmie przewlekłej lekkiej.

W zakresie astmy ciężkiej zmodyfikowano zarówno pojęcia takie jak astma niekontrolowana, astma trudna i astma ciężka. Wyraźniej wyodrębniono stopień 4 i 5 leczenia astmy – dla stopnia 4 proponowane są niższe niż wcześniej dawki wGKS – pierwszego wyboru leczeniem jest dawka średnia w GKS oraz LABA, alternatywą wysoka dawka z tiotropium lub LTRA. Dawka wysoka w GKS jest leczeniem pierwszego wyboru wraz z LABA w stopniu 5. Dla stopnia 5 ponadto proponowane jest leczenia fenotypowane (celowane) – leczenie biologiczne, które jest rozszerzone z nowym raporcie o anty IL-4 R.

Aktualnie dostępne są Raport skrócony (Pocket Guide), raport na temat astmy ciężkiej oraz skrót najważniejszych zmian.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe