Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Leczenie fenotypowane w astmie
Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.05.2019
 
 
Leczenie celowane lub fenotypowane jest przyszłością leczenia astmy oskrzelowej. Aktualnie jest przewidziane dla chorych o najcięższym przebiegu, czyli dla stopnia 5-go. Od ponad 10 lat dostępne jest leczenie anty IgE – omalizumab (podskórnie ≥ 6 r z) , które ma znaczenie u chorych z IgE zależnym mechanizmem zapalenia. Kolejne leki biologiczne to przeciwciała monoklonalne przeciwko interleukinie 5 (mepolizumab podskórnie u chorych ≥ 12 r z, reslizumab dożylnie u chorych ≥ 18 r z ), przeciwciała przeciwko receptorom dla IL-5 (benralizumab podskórnie ≥ 12 r z) , a także przeciwciała przeciwko receptorom dla interleukiny 4 (dupilumab podskórnie ≥ 12 r z).
Fenotypowanie wymaga określenia typu zapalenia, a poprzez jego charakterystykę wyodrębnienie możliwej terapii- zwykle wymaga wykonania oznaczenia IgE całkowitego, eozynofilii obwodowej, czasem oceny NO2. Nowy raport GINA 2019 wyodrębnia twa typy zapalenia : typ-2 oraz nie - 2. Typ 2 można uznać za dominujący u chorych na astmę, obejmuje proces zależny od IgE oraz udział IL-4, IL-5 i IL-13. Typ -2 zapalenia może być powiązany z reakcją alergiczną, ale też infekcją wirusową, bakteryjną, oddziaływaniem czynników drażniących, zwykle wiąże się z podwyższoną eozynofilią. Dla tych chorych znajduje zastosowanie leczenie biologiczne. Natomiast typ nie -2 zwykle charakteryzuje się zapaleniem neutrofilowym i aktualnie nie ma możliwości objęcia tych chorych terapią biologiczną. Dla poszczególnych opcji leczenia biologicznego określono kryteria kwalifikujące, jednak objęcie leczeniem wymaga uwzględnienia lokalnych regulacji (kryteria określane przez ubezpieczyciela) i może różnić się od wskazań dostępnych w materiałach źródłowych.

Okres oceny odpowiedzi na leczenie biologiczne to 4 miesiące, obserwacja dalsza 6-12 miesięcy, a brak odpowiedzi na jeden z leków biologicznych powinien skutkować zmianą (przestawieniem) na inny lek, bez okresu „wash –out”. W Polsce jednak ubezpieczyciel wymaga minimum 6 miesięcy przerwy od chwili zakończenia jednego leczenia do kwalifikacji do innego leku.

Określenie typu zapalenia i celowane leczenie może być dla chorego najbardziej korzystne i ograniczy konieczność stosowania systemowych sterydów, powikłań wynikających z ich stosowania.

Bibliografia:
Adolescents and adults with difficult-to-treat asthma. Pocket Guide for Health Professionals GINA Apr 2019
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe