Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

NIV u pacjentów z POChP - lepiej zaczynać w domu

Źródło: DM/Thorax; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.09.2019
 
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc prowadzi do stopniowego uszkadzania narządu, którego funkcja z czasem nie może już być kompensowana. U pacjentów z przewlekłą hiperkapniczą niewydolnością oddechową stosuje się nieinwazyjną tlenoterapię - rozpoczęcia leczenia dokonuje się w warunkach szpitalnych. Czy jest to konieczne? Odpowiedź ukazała się na łamach czasopisma The Thorax.
Zespół naukowców z Uniwersytetu w Groningen przeprowadziła randomizowane badanie, w którym 67 pacjentów z POChP i przewlekłą hiperkapnią, wymagających nieinwazyjnej tlenoterapii, przydzielono losowo do rozpoczynania leczenia w szpitalu lub w warunkach domowych, gdzie byli instruowani przez wykwalifikowany personel przez wideorozmowę.

Po 6 miesiącach terapii okazało się, że oba sposoby rozpoczynania nieinwazyjnej tlenoterapii są równoważne. W badanych grupach odnotowano podobne wyniki w zakresie spadku nasilenia hiperkapnii (z 7,3±0,9 do 6,4±0,8 kPa w grupie badawczej i z 7,4±1,0 do 6,4±0,6 kPa w grupie kontrolnej, p<0,001) oraz wzrostu jakości życia. W świecie zachodnioeuropejskiej medycyny uważnie liczy się pieniądze i koszty policzono także w omawianym badaniu; wykazano, że rozpoczynanie terapii w domu kosztuje mniej w przeliczeniu na pacjenta (mediana 3768 Euro versus 8537 Euro, p<0,001).

Telemedycyna okazała się w tym przypadku równie skuteczną i znacznie tańszą od hospitalizacji; widać wyraźnie, jak opłacalne jest rozważne korzystanie z dobrodziejstw postępu technologicznego.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe