Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Opracowano szybki test diagnostyczny w kierunku zakażeń MRSA
Źródło: Damian Matusiak/https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(19)30156-4/fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482221/
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.03.2019
 
 
U pacjentów z zapaleniem płuc szybkie testy z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych wykazały się 95,7% czułością i 96% swoistością dla MRSA
MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) jest jednym z głównych przyczyn zakażeń szpitalnych i zwykle wiąże się z wydłużonym czasem hospitalizacji i zwiększoną śmiertelnością. Do uznanych narzędzi walki z bakterią należy wankomycyna i linezolid, jednak jak każdy lek mogą powodować działania niepożądane. Niekiedy są one stosowane jeszcze przed wynikiem posiewu, w związku z tym naukowcy z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago ocenili, czy można skutecznie stosować szybki test na obecność MRSA. Wyniki badania ukazały się na łamach The Chest.

Przeprowadzono prospektywne randomizowane badanie oceniające antybiotykoterapię na podstawie szybkich testów diagnostycznych w porównaniu z postępowaniem rutynowym; zakwalifikowano 45 pacjentów, z czego u 22 leczenie oparto na szybkim teście diagnostycznym w kierunku obecności MRSA a 23 do standardowej opieki. Okazało się, że u pacjentów z zapaleniem płuc szybkie testy z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych wykazały się 95,7% czułością i 96% swoistością dla MRSA. W grupie badawczej cz as podawania wankomycyny lub linezolidu był znacząco zmniejszony (32 godziny vs. 72 godziny w grupie kontrolnej, p<0,001); ponadto odnotowano istotnie krótszy czas hospitalizacji. Śmiertelność szpitalna wynosiła 13,6% w grupie badawczej i 39,1% w przypadku zwykłej opieki i wynik ten balansował na granicy istotności statystycznej (p=0,06), jednak standaryzowany współczynnik śmiertelności wyniósł 0,48 i 1,18 w odpowiednio grupie badawczej i kontrolnej.

Czuły, swoisty, skuteczny - tak można wstępnie opisać nowatorski test diagnostyczny. Z pewnością należałoby powtórzyć badanie na kilku dużych populacjach, by dostarczyć twardych dowodów na jego użyteczność. Droga do jego powszechnego stosowania jest długa, jednak powyższe doniesienie wydaje się być bardzo optymistyczne.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe