Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Porównanie skuteczności różnych schematów leczenia gruźlicy lekoopornej

Źródło: Damian Matusiak, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02078-5
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 22.11.2022
 
 
9-miesięczny schemat leczenia gruźlicy opornej na ryfampicynę okazał się równoważny z 20-miesięcznym – wynika z badań opublikowanych w „The Lancet”.
Badanie STREAM stage 1 wykazało, że 9-miesięczny schemat leczenia gruźlicy opornej na ryfampicynę okazał się równoważny z 20-miesięcznym, zalecanym przez WHO (rekomendacje z 2011 roku). W kolejnym kroku (STREAM stage 2) 517 pacjentów w wieku co najmniej 15 lat z gruźlicą oporną na ryfampicynę bez oporności na fluorochinolony lub aminoglikozydy zostało losowo przydzielonych w stosunku 1:2:2:2 do schematu WHO z 2011 r., 9-miesięcznego schematu kontrolnego opartego m.in. na lekach podawanych dożylnie, 9-miesięcznego schematu doustnego z bedakiliną (ocenianego w tzw. pierwotnym porównaniu) lub 6-miesięcznego schematu z bedakiliną oraz skróconego, 8-tygodniowego leczenia drugiego rzutu (obejmującego leki dożylne; wtórne porównanie).

Kryterium skuteczności po 76 tygodniach przyjęto hodowle w kierunku prątków, które były ujemne bez wcześniejszego niepowodzenia leczenia definiowanego jako zgon, nawrót bakteriologiczny lub istotna zmiana leczenia. W pierwotnym porównaniu 71 proc. osób z grupy kontrolnej i 83 proc. grupy otrzymującej schemat doustny spełniło powyższe kryteria; w porównaniu wtórnym w grupie kontrolnej uzyskano 69 proc., natomiast aż dla 91 proc. osób otrzymujących schemat 6-miesięczny leczenie zakończyło się sukcesem. Odsetek poważnych działań niepożądanych był podobny we wszystkich grupach, jednak wśród pacjentów, którzy otrzymywali schemat doustny, zaobserwowano znacznie mniejszą ototoksyczność.

Widać wyraźnie, że oba schematy leczenia zawierające bedakilinę okazały się nie tylko skuteczniejsze, ale i bezpieczniejsze, co wskazuje, że w przypadku leczenia gruźlicy opornej na ryfampicynę powinny one być brane pod uwagę jako pierwsze. Jednak, jak podkreślają autorzy, nadal potrzebne są bezpieczniejsze i prostsze metody leczenia lekoopornych postaci tej choroby.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.