Specjalizacje, Kategorie, Działy

Raport GINA 2023 – co nowego?

Udostępnij:
Jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących podstawę do rozpoznawania i leczenia astmy już od wielu lat są wytyczne Global Initiative for Astma (GINA). Właśnie ukazały się tegoroczne. Co nowego w tak ważnym zbiorze informacji?
Raport GINA został w tym roku zaktualizowany o nowe informacje i wskazówki dotyczące leczenia astmy. Jedne z kluczowych poprawek obejmują zmianę i wyjaśnienie terminologii dotyczącej poszczególnych terapii (strona 56 wytycznych). Poprzednio stosowany termin „lek kontrolujący” został zastąpiony w stosownych przypadkach przez „leczenie podtrzymujące” lub „leczenie zawierające wziewny kortykosteroid”; termin „leczenie podtrzymujące” odnosi się do każdego leczenia astmy zalecanego do codziennego stosowania lub stosowania w regularnych odstępach czasu.

Termin „lek łagodzący” odnosi się do inhalatora stosowanego w razie potrzeby w celu szybkiego złagodzenia objawów – obejmuje krótko działające beta-mimetyki (SABA) oraz w razie potrzeby wGKS-formoterol i wGKS-SABA. Termin „środek przeciwzapalny” odnosi się do inhalatora zawierającego małą dawkę wGKS oraz szybko działający lek rozszerzający oskrzela (w tym budezonid-formoterol, beklometazon-formoterol i wGKS-salbutamol).

Terapia podtrzymująca i doraźna (MART) odnosi się do schematu leczenia, w którym pacjent codziennie stosuje inhalator złożony z wGKS-formoterol jako leczenie podtrzymujące, a także ten sam inhalator wGKS-formoterol, jeśli jest to konieczne do złagodzenia objawów (obejmuje tylko połączenie wGKS-formoterol, jak np. budezonid-formoterol i beklometazon-formoterol, a nie wGKS z innymi LABA lub wGKS-SABA).

Zestaw slajdów kompleksowo wyjaśniający nową terminologię zostanie wkrótce opublikowany przez GINA. Według autorów nowa terminologia porządkuje i lepiej systematyzuje pojęcia, jednak jej wdrożenie – przynajmniej na początku – zrodzi pewien chaos.

Dokument jest do pobrania na stronie GINA: „2023 GINA Main Report”

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.