SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Roniciclib ślepą uliczką w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca
Źródło: Damian Matusiak/ https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)30029-2/fulltext http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/PTOK_2013_03_Nowotwory%20pluca%20i%20oplucnej.pdf http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-oplucnej-pluca-c33-34/#r https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=small+cell+lung+cancer&Search=Apply&recrs=b&recrs=a&recrs=d&age_v=&gndr=&type=&rslt=
Autor: |Data: 06.03.2019
 
 
Roniciclib okazał się ślepą uliczką w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca SCLC. Trwają badania nad zastosowaniem m.in. apatinibu, anlotinibu, trilaciclibu czy SC-011, jednak na wyniki poczekamy co najmniej 2-3 lata.
Rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu - rocznie umiera ponad 22 tysiące osób. Około 15% zachorowań stanowi drobnokomórkowy rak płuca, niezwykle agresywny i trudny do leczenia, co z kolei wiąże się z bardzo niepomyślnym rokowaniem. Podejmowane są próby opracowania skuteczniejszych terapii - rezultat jednej z nich przedstawiono na łamach Journal of Thoracic Oncology.

Wieloośrodkowy zespół badaczy przeprowadził randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność roniciclibu (inhibitor CDK) w połączeniu z pochodnymi platyny i etopozydem w leczeniu rozsianego drobnokomórkowego raka płuca. 70 pacjentów przydzielono do grupy badawczej (5 mg roniciclibu plus cisplatyna lub karboplatyna i etopozyd), drugie 70 do grupy kontrolnej (placebo plus chemioterapia).

Mediana czasu przeżycia od progresji wyniosła 4,9 miesiąca w grupie badawczej i 5,5 miesiąca w grupie kontrolnej (p=0,8653). Podobnie nieistotny statystycznie okazał się całkowity czas przeżycia (9,7 vs. 10,3 miesiąca, p=0,7858). Odsetek obiektywnych odpowiedzi także przeczył skuteczności roniciclibu (60,6% vs. 74,6%). Poważne zdarzenia niepożądane pojawiały się istotnie częściej u pacjentów z grupy kontrolnej (57,1% vs. 38,6%) i z tego powodu badanie zostało zakończone przedwcześnie.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe