Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko zachorowania na osteoporozę wyższe u osób z POChP

Źródło: DM/Chest; NCBI; NCBI; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 13.08.2019
 
 
Około 200 milionów ludzi cierpi na osteoporozę, która jest przyczyną 8,9 miliona złamań. Szacuje się, że w populacji powyżej 50. roku życia aż 1 na 3 kobiety i 1 na 5 mężczyzn doświadczy w ciągu swojego życia złamania z powodu osteoporozy. Częstą chorobą jest także przewlekła obturacyjna choroba płuc i okazuje się, że oba schorzenia są ze sobą dość silnie powiązane.
Na łamach czasopisma The Chest przedstawiono wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez kanadyjskich naukowców, do której włączono aż 58 publikacji oceniających zależność między POChP a osteoporozą. Selekcja artykułów pod względem jakości została przeprowadzona przez dwóch niezależnych recenzentów. Wykazano, że wśród osób z POChP istnieje istotnie wyższe ryzyko zachorowania na osteoporozę (OR=2,83). Zidentyfikowano czynniki ryzyka, prowadzące do współwystępowania obu schorzeń - okazały się nimi niskie BMI (<18,5 kg/m2; OR 4,26) oraz sarkopenia (OR=3,65).

Autorzy podkreślają, że należy badać osoby z POChP pod kątem występowania osteoporozy i jej czynników ryzyka. Problem wydaje się być istotny - wraz z wiekiem nasila się sarkopenia, która jest dodatkowo bardziej nasilona u osób z chorobami przewlekłymi, w tym z POChP. Co więcej, dane literaturowe wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat przewlekła obturacyjna choroba płuc stanie się wiodącą przyczyną zgonów na całym świecie. Daje to następujący obraz - rośnie liczba przypadków POChP i sarkopenii, co z kolei zwiększa ryzyko zachorowania na osteoporozę, która z kolei prowadzi do zwiększonej liczby przypadków niepełnosprawności. Odpowiednia prewencja wydaje się zatem nieodzowna.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe