Specjalizacje, Kategorie, Działy

Sarilumab w leczeniu zapalenia płuc wywołanego SARS-CoV-2

Udostępnij:
Sarilumab jest inhibitorem receptora dla interleukiny 6 zaaprobowanym w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest to lek działający w podobny sposób jak tocilizumab. W niektórych szpitalach był stosowany w leczeniu pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 w sytuacji niedostępności tocilizumabu. Niedawno na łamach „EClinicalMedicine” ukazały się wyniki badania obserwacyjnego, w którym zastosowano sarilumab u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym SARS-CoV-2 leczonych w Rzymie na przełomie marca i kwietnia 2020 r.
53 pacjentów otrzymywało dożylnie sarilumab w dawce 400 mg raz dziennie. Kolejne dawki podawano na podstawie oceny klinicznej badacza. Czas obserwacji trwał co najmniej 14 dni lub do czasu wypisu bądź śmierci.

Spośród 53 pacjentów zakażonych koronawirusem, 39 otrzymało lek na oddziale zachowawczym, a 14 osób na oddziale intensywnej terapii. W grupie, która otrzymała lek na oddziale zachowawczym, mediana czasu obserwacji wyniosła 19 dni. Do tego czasu 90% pacjentów uzyskało kliniczną poprawę (46% po 24 godzinach, a 62% po trzech dniach), 71% wypisano do tego czasu ze szpitala, a 86% nie wymagało tlenoterapii. Spośród grupy pacjentów będących na oddziale intensywnej terapii 9 z 14 zostało wypisanych, pięć osób pozostało w szpitalu, a jedna osoba umarła.

Okazało się, że zastosowanie sarilumabu u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 może wiązać się z poprawą przebiegu klinicznego choroby. Jednakże opisywanie badanie miało charakter obserwacyjny i z dużą ostrożnością należy interpretować wyniki.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.