Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Śmiertelność z powodu COVID-19 u pacjentów cierpiących na ILD

Źródło: Healio
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 21.12.2020
 
 
Według nowych badań, śmiertelność z powodu COVID-19 była wyższa u pacjentów z istniejącą wcześniej zwłóknieniową idiopatyczną śródmiąższową chorobą płuc w porównaniu z innymi, występującymi ILD.
Naukowcy twierdzą, iż pacjenci z istniejącą wcześniej ILD mogą być w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiej choroby COVID-19 z powodu upośledzenia czynności płuc, skłonności do ostrego zaostrzenia zwłóknienia płuc lub leków immunomodulujących, które mogą oddziaływać z klirensem wirusa lub patogenezą. Nie wiadomo jednak, czy rodzaj ILD może wpływać na wynik COVID-19.

Badacze przeprowadzili badanie obserwacyjne w wyspecjalizowanych ośrodkach, aby przeanalizować współczynnik przeżycia pacjentów z COVID-19 i ILD. Badacze przedstawili dane pochodzące od 123 pacjentów (mediana wieku 64 lata; 66% mężczyzn) z COVID-19 i ILD. Przypadki zbierano od początku epidemii COVID-19 we Francji aż do maja.

Naukowcy podali, że 39% pacjentów miało zwłóknieniową idiopatyczną ILD, w tym idiopatyczne zwłóknienie płuc (n = 20), idiopatyczne niespecyficzne zapalenie płuc (n = 8) i inne zwłóknieniowe idiopatyczne ILD (n = 20). Pozostali pacjenci mieli ILD związane z chorobą tkanki łącznej (n = 27), układowe zapalenie naczyń (n = 7), sarkoidozę (n = 16) i inne ILD (n = 25). 84% pacjentów wymagało przyjęcia do szpitala, a 21% na OIT.

Głównym wynikiem badania była śmierć 30 dni po zakażeniu COVID-19. Po 30 dniach zmarło 35% pacjentów ze zwłóknieniową idiopatyczną ILD w porównaniu z 19% pacjentami z innymi ILD (p = 0,04). Naukowcy podali, że średni czas od diagnozy do śmierci wynosił 8 dni. We wszystkich przypadkach zgon był związany z zakażeniem COVID-19, w tym u czterech pacjentów, którzy mieli ostre zaostrzenie IPF.

Zauważono, że śmiertelność wśród osób z ILD inną niż zwłóknieniowa ILD była porównywalna ze śmiertelnością odnotowaną badanej grupie, hospitalizowanej z powodu COVID-19.

W analizie jednozmiennej i analizie wieloczynnikowej, płeć męska (P = 0,03), starszy wiek (P <0,01) i przewlekłe stosowanie suplementacji tlenem w domu (P <0,01) były niezależnymi predyktorami śmiertelności wśród tych pacjentów.

W dalszym ciągu naukowcy badają potencjalny, długoterminowy wpływ COVID-19 na przebieg ILD.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe