Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Smog przyczyną astmy u dzieci

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 19.08.2019
 
 
Jedna trzecia przypadków astmy dziecięcej jest wynikiem oddziaływania smogu – wynika z najnowszych danych na podstawie analizy WHO oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.
Zgodnie z danymi prezentowanymi przez ERS wyeliminowanie smogu przyczyniłoby się do zmniejszenia nawet o 30% odsetka dzieci chorych na astmę oskrzelową. Analiza dotyczy populacji Europy, analiza dotyczyła 18 krajów i została zaprezentowana przez Barcelona Insitute for Global Health. Dla oceny wpływu smogu na występowanie astmy dziecięcej analizowano dane reprezentujące najniższe (dane na podstawie doniesień z 41 doniesień) i najwyższe narażenie (dane WHO) na smog. Na tej podstawie przeprowadzono kalkulację ryzyka wystąpienia astmy – w sytuacji niskiego natężenia smogu w badanej populacji można oczekiwać zmniejszenia o 66600 przypadków w razie braku występowania czynników ekspozycyjnych związanych ze smogiem, natomiast dla wysokiego natężenia 190000 przypadków astmy u dzieci w skali roku. Analiza ta wskazuje na potencjalnie 33% zwiększenie występowania przypadków w rejonie wysokiego narażenia smog.

Zalecenia WHO wskazują, że poziom PM2,5 nie powinien przekraczać 10 µg/m 3 (średni roczny), a NO2 stężenia 40 µg/m 3. Niestety w wielu miejscach, zwłaszcza w Polsce są te normy wielokrotnie przekraczane. W Polsce norma określana prawem dla pyłów drobnych to 50 µg/m 3 (średnia dobowa), jako poziom informowania przyjmuje się 200 a alarmowy – 300 µg/m 3 (średnia dobowa). Nawet jeśli przyjąć bardziej liberalne normy wynikające z polskiego zapisu prawa to dla miasta Krakowa zostały one przekroczone 87 razy w trakcie roku 2017. Według raportu WHO wśród 50-ciu najbardziej zagrożonych smogiem miast w Europie niestety dominują polskie miasta (33 miasta), w tym rejonu górskiego np. Żywiec. Wobec tego potencjalny wpływ na występowanie astmy w populacji dziecięcej w Polsce jest znacznie wyższy niż w innych krajach Europy.

Piśmiennictwo:
1/ http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/294-normy-dla-pylow-drobnych-w-polsce
2/ Publikacja on-line ERS 8 sierpień 2019: A third of childhood asthma cases in Europe may be attributable to air pollution- https://www.ersnet.org/the-society/news/a-third-of-childhood-asthma-cases-in-europe-may-be-attributable-to-air-pollution
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe