Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stymulacja nerwu podjęzykowego w obturacyjnym bezdechu sennym

Źródło: Mikołaj Kamiński/ ERJ
Autor: Marta Koblańska |Data: 23.01.2020
 
 
Głównym leczeniem umiarkowanego i ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) jest stosowanie systemów wentylacji ze stale dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych. Jest to leczenie o dobrej skuteczności, jednak pacjenci często zgłaszają dyskomfort związany z działaniem tych urządzeń. Dlatego też, poszukuje się alternatywnych metod terapeutycznych w OBS. Jedną z takich metoda jest stymulacja nerwu podjęzykowego (XII).
Stymulacja nerwu XII prowadzi do aktywacji mięśnia zewnętrznego języka - mięśnia bródkowo-językowego (m. genioglossus). Stymulacja tego mięśni prowadzi do powstrzymania zapadania się górnych dróg oddechowych. Pierwsze próby z zastosowaniem systemów stymulacji nerwu XII rozpoczęły się na początku obecnego wieku, jednak z różną skutecznością.

Na łamach European Respiratory Journal opublikowano artykuł przedstawiający efekt klniczny systemu GenioTM, który jest małą elektrodą, którą operacyjnie umieszcza się poniżej mięśnia bródkowo-językowego. Następnie, elektroda jest aktywowana po około 4-6 tygodni po operacji.

Badanie przeprowadzono jako prospektywne, jednoramienne badanie typu open-label. Pierwszorzędnym punktem końcowym projektu była zmiana w wartości liczby bezdechów i spłyceń oddychania na godzinę snu (AHI, apnoea-hypopnoea index) po 6 miesiącach oraz częstość występowania poważnych efektów ubocznych. Drugorzędowym punktem końcowym była zmiana we współczynniku desaturacji w ciągu godziny snu (ODI, oxygen desaturaion index) po 6 miesiącach stymulacji. Dodatkowo, badacze oceniali subiektywne poczucie senności, jakości życia oraz natężenia chrapania. Badanie ukończyło 22 pacjentów z 8 ośrodków z Australii, Francji i Wielkiej Brytanii. Po 6-miesiącach AHI zmniejszyło się z 23.7 ± 12.2 do 12.9 ± 10.1 zdarzeń na godzinę (p < 0.001), podczas gdy częstość ODI zmniejszyło się z 19.1 ± 11.2 do 9.8 ± 6.9 desaturacji na godzinę (p < 0.001). Ponadto, uczestnicy zadeklarowali, że objawy senności w ciągu dnia się zmniejszyły oraz poprawiła się ich jakość życia. Podobnie, łóżkowi partnerzy badanych zadeklarowali zmniejszenie się natężenie chrapania oraz rzadsze opuszczanie sypialni ze względu na hałas. Nie odnotowano poważnych efektów ubocznych stymulacji.

Podsumowując, system GenioTM wykazał się skutecznością w łagodzeniu przebiegu OBS. Jak podkreślają autorzy pracy, uzyskane wyniki są porównywalne z dotychczas znanymi systemami stymulacji nerwu podjęzykowego, jednak badany system wymagał mniej zaawansowanej interwencji chirurgicznej podczas jego implantowania
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe