Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Tiotropium i olodaterol skuteczniejsze od samego tiotropium w leczeniu POChP
Źródło: DM/https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/01/02/13993003.02049-2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29439648 https://pulmonaryrehab.com.au/~resources/02_Patient_assessment/04_modified_borg_dyspnoea_scale.pdf
Autor: Marta Koblańska |Data: 29.01.2019
 
 
Skuteczność połączenia tiotropium (długodziałający inhibitor receptorów muskarynowych) i olodaterolu (selektywny, długodziałający beta-2 agonista) zostało wykazane (w porównaniu z placebo) w odniesieniu do poprawy tolerancji wysiłku i wytrzymałości u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na łamach European Respiratory Journal wykazano wyższość takiego połączenia w porównaniu ze stosowaniem wyłącznie tiotropium.
Przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą; zakwalifikowano do niego 201 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego upośledzeniem funkcji płuc, z tachypnoe w spoczynku oraz z wynikiem BDI (Baseline Dyspnea Index) poniżej 8. Przez 6 tygodni pacjenci otrzymywali wziewnie tiotropium i olodaterol w dawkach odpowiednio 5 i 5 µg lub wyłącznie tiotropium w dawce 5 µg (do grup przydzielono w stosunku 1:1); każdy z badanych był poddawany 3-minutowej próbie marszu ze zmienną prędkością (3-min CSST) i oceniany (pod kątem nasilenia duszności) w skali MBS (Modified Borg Scale; wynik w zakresie 0-10, im mniejszy wynik, tym mniejsze nasilenie duszności) .

Po 6 tygodniach leczenia w obu grupach odnotowano istotny spadek nasilenia duszności pod koniec 3-minutowego testu (w skali MBS mediana spadku 0,968 w grupie leczonej tiotropium i 1,325 w grupie leczonej tiotropium i olodaterolem), jednak redukcja nasilenia duszności okazała się istotnie większa w grupie otrzymującej tiotropium i olodaterol (różnica -0,357, p=0,0217).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe