Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opinia AOTMiT na temat nowych terapii niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Monika Stelmach |Data: 13.05.2021
 
 
Rada Przejrzystości AOTMiT wydała pozytywną opinię w sprawie refundacji niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem oraz ozymertynibu we wskazaniu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc. Z taką opinią nie zgodził się prezes agencji, wskazując m.in na dostępność innych refundowanych opcji leczenia NRDP.
Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem i chemioterapią w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”, pod warunkiem obniżenia kosztów (poprawy efektywności kosztowej) tej terapii. Zdaniem ekspertów zaproponowane w schemacie leki powinny być dostępne w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawane bezpłatnie.

Pozytywną opinię wydali też na temat refundacją ozymertynibu w NDRP z obecnością mutacji T790M EGFR w III i kolejnych liniach leczenia, co jest rozszerzeniem obecnych zapisów programu lekowego B.6. „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” (w I i II linii ozymertynib jest już stosowany). Eksperci zaznaczaczyli jednak, że konieczne jest opracowanie kompleksowej analizy dostępu do terapii onkologicznej u pacjentów z rakiem płuca w różnych stopniach zaawansowania, z uwzględnieniem kolejnych linii leczenia, pozwalającej optymalnie zaplanować priorytety wdrażania poszczególnych form terapii.

Pomimo pozytywnej opinii Rady Przejrzystości prezes AOTMiT uznał za niezasadne refundowanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem. W uzasadnieniu przytaczał przede wszystkim argument, że w odniesieniu do tego wskazania należy zwrócić uwagę na dostępność innych refundowanych opcji leczenia.

Poza tym nie skończyły się badania nad terapią. – Wykazano przewagę wnioskowanej terapii niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem oraz chemioterapią w porównaniu z chemioterapią m.in. w zakresie przeżycia całkowitego leczonych, przeżycia wolnego od progresji choroby, obiektywnej odpowiedzi na leczenie, częściowej odpowiedzi na leczenie czy wskaźnika kontroli choroby. Niemniej wzięto jednocześnie pod uwagę, iż badanieCheckMate-9LA charakteryzuje się brakiem zaślepienia i jest aktualnie prowadzone, a dostępne dane nie przedstawiają ostatecznych wyników – czytamy w uzasadnieniu prezesa AOTMiT.

Prezes AOTMiT dotychczas nie wypowiedział się na temat refundacji ozymertynibu w terapii NRDP.

Rak płuca jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie. W Polsce stanowi przyczynę̨ 28 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 18 proc. u kobiet. Należy do najgorzej rokujących nowotworów, odsetek 5-letnich przeżyć chorych wynosi ok. 14 proc.

Przeczytaj także: „AOTMiT: „Nie" dla refundacji entrektynibu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca”, „Minister zdrowia przychylił się do refundacji atezolizumabu w terapii DRP”.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe