Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Minister zdrowia przychylił się do refundacji atezolizumabu w terapii DRP

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Monika Stelmach
|
W odpowiedzi na interpelację posła PSL Andrzeja Grzyba minister zdrowia zajął pozytywne stanowisko w sprawie objęcia refundacją atezolizumabu w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc. Jeśli dalsze postępowanie zakończy się pomyślnie, atezolizumab w tym wskazaniu będzie refundowany od 1 lipca.
Następnym etapem będą zmiany w programie lekowym B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc" (obecna nazwa) wraz z ekspertami klinicznymi oraz pozyskanie zgód od podmiotów odpowiedzialnych, których leki znajdują się w programie.

W przypadku pozytywnego zakończenia prac atezolizumab we wskazaniu leczenie drobnokomórkowego raka płuca powinien zostać objęty refundacją i udostępniony pacjentom wraz z kolejną listą leków refundowanych, czyli od 1 plica 2021 roku.

Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) jest najbardziej złośliwą postacią nowotworu płuc. Stanowi ok. 15 proc. wszystkich przypadków nowotworów złośliwych płuca. Rocznie rozpoznaje się go u ok. 3500 Polaków.

Rokowanie jest złe, gdyż nowotwór szybko daje przerzuty odległe, w tym do ośrodkowego układu nerwowego. W chwili rozpoznania ok. 35 proc. pacjentów ma tzw. ograniczoną postać choroby (I-III stadium zaawansowania), którą można skutecznie leczyć chemio-, radioterapią. Natomiast aż 65 proc. pacjentów ma w momencie rozpoznania chorobę w stadium IV z przerzutami odległymi. Dla takich chorych jedyną opcją jest paliatywna chemioterapia i radioterapia. Tylko ok. 2 proc. z nich ma szansę przeżyć 3 lata. To znacznie gorsze wyniki niż w przypadku niedrobnokomórowego raka płuca.

Ze względu na wczesny rozsiew leczenie chirurgiczne należy do rzadkości. Zasadniczą rolę odgrywa chemioterapia i uzupełniająca radioterapia. Niestety zazwyczaj dochodzi w trakcie leczenia do wykształcenia chemioodporności nowotworu.

Szansą na skuteczniejsze leczenie są będące standardem w państwach zachodniej Europy terapie skojarzone, polegające na połączeniu klasycznej chemioterapii z immunoterapią za pomocą inhibitorów punktu kontrolnego PD-L1, atezolizumabu oraz durvalumabu.

Obietnica Ministerstwa Zdrowia objęcia refundacją atezolizumabu w leczeniu drobnokomórkowego raka płuc stanowi istotny postęp w terapii DRP.

Przeczytaj także: „EMA: Atezolizumab w 1. linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.