Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sotorasib w leczeniu nowotworów litych z mutacją KRAS

Źródło: New England Journal of Medicine
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 18.11.2020
 
 
Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania klinicznego I fazy w którym zastosowano sotorasib u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi wykazującymi mutacji KRAS p.G12C.
Mutacja w genie KRAS wiąże się z zaburzeniem transdukcji sygnałów w których biorą udział trój/difosforany guanozyny (GTP/GDP). Szacuje się, że około 13% pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc oraz w przypadku 1-3% innych nowotworów występuje mutacja KRAS p.G12C. Sotorasib to nowy lek, który przeciwciała efektom wewnątrzkomórkowym wywołanym przez mutację KRAS p.G12C.

Pacjenci otrzymywali sotorasib raz dziennie. Pierwszorzędowym punktem badania było bezpieczeństwo terapii. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały między innymi odsetek pacjentów, którzy uzyskali obiektywną odpowiedź ocenianą według kryteriów RECIST 1.1. Leczenie otrzymało 129 pacjentów, z czego 59 cierpiało z powodu niedrobnokomórkowego raka płuc, a 42 z powodu raka okrężnicy. Pozostali pacjenci chorowali na inne rodzaje guzów litych. Nie zaobserwowano śmierci związanej z leczeniem. W sumie 57% pacjentów doświadczyło działań niepożądanych, a 12% zdarzenia niepożądanych trzeciego lub czwartego stopnia. W podgrupie pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc u 19 (32%) uzyskano obiektywną odpowiedź na leczenie. W podgrupie pacjentów z rakiem okrężnicy obiektywną odpowiedź uzyskano tylko u 3 (7%) pacjentów.

Sotorasib wykazał obiecująca aktywność i dobry profil bezpieczeństwa u pacjentów z guzami litymi wykazującymi mutacje KRAS p.G12C.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe