Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

10 mln zł na profilaktykę bólów kręgosłupa

Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.10.2019
 
 
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie ogólnopolskiego program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.
Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu całego obszaru Polski poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Finansowanie mogą uzyskać pilotażowe i testujące projekty w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu zapewnienia całościowej opieki nad pacjentem.

O finansowanie mogą starać się uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działające
w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w zakresie neurologii lub reumatologii albo ortopedii.

Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub partnerem społecznym.

Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 31.10. 2019 r.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe