Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AAV związane jest ze zwiększonym ryzykiem wielochorobowości

Źródło: Sarica SH, Gallacher PJ, Dhaun N et al. Multimorbidity in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody–Associated Vasculitis: Results From a Longitudinal, Multicenter Data Linkage Study. Arthritis & Rheumatology Vol. 73, No. 4, April 2021, pp 651–659.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 19.05.2021
 
 
Wyniki wieloośrodkowego badania analizującego dane rejestrowe szkockiej kohorty pacjentów z rozpoznaniem zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibody–associated vasculitis, AAV) wskazują, że populacja ta obciążona jest większym, w porównaniu do dobranej populacji ogólnej, ryzykiem wystąpienia wielochorobowości w analogicznym okresie czasu.
Wielochorobowość zdefiniowano jako wystąpienie ≥2 chorób współistniejących, niebędących bezpośrednim powikłaniem AAV.

Analiza 543 przypadków chorych na AAV wskazała, że częstość występowania schorzeń współistniejących w tej populacji była większa niż w populacji ogólnej (23% vs 9,3% - po roku obserwacji i trend ten utrzymywał się w całym okresie follow-up). Zaobserwowano, że ryzyko wystąpienia chorób współistniejących było największe we wczesnym okresie od ustalenia rozpoznania AAV (tj. w okresie pierwszych dwóch lat) – szczególnie w przypadku nadciśnienia tętniczego i niedoczynności tarczycy. Najczęstszym schorzeniem towarzyszącym wśród chorych na AAV było nadciśnienie tętnicze, jednak największa różnica ryzyka wystąpienia, pomiędzy AAV, a grupą kontrolą, dotyczyła osteoporozy (IRR 8,0). Ryzyko złamania biodra było dwukrotnie większe u chorych na AAV, niż w grupie kontrolnej. Niezależnie od analizowanego okresu czasu liczba schorzeń współistniejących była większa wśród chorych na AAV, w porównaniu do grupy kontrolnej. Analizy częstości chorób towarzyszących dokonywano w zaplanowanych odstępach czasu – po 1, 2, 5 i 10 latach obserwacji (średni okres obserwacji wynosił blisko 5 lat). Ponad połowę chorych stanowili pacjenci z rozpoznaniem ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (58,2%).

Analiza statystyczna wykazała proporcjonalny wzrost nakładów na ochronę zdrowia w grupie pacjentów z większą liczbą chorób współistniejących. Wystąpienie dwóch chorób współistniejących (w porównaniu do pacjentów bez schorzeń dodatkowych) związane było z blisko trzykrotnym wzrostem wydatków na leczenie, a wystąpienie co najmniej trzech chorób współistniejących zwiększało nakłady na leczenie niemal czterokrotnie – w populacji pacjentów z rozpoznaniem AAV. Wzrost wydatków na leczenie widoczny był głównie w obszarze lecznictwa szpitalnego.

Wyniki badania Sarica i wsp. zwracają uwagę na konieczność całościowej opieki nad pacjentami z AAV, z uwzględnieniem schorzeń współistniejących i ich następstw.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe