Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cechy aktywnej SpA w badaniu MRI

Źródło: Van der Heijde D, Sieper J, Maksymowych WP, Brown MA, Lambert RG, Rathmann SS, Pangan AL. Spinal inflammation in the absence of sacroiliac joint inflammation on magnetic resonance imaging in patientswith active nonradiographic axial spondyloarthritis. Art
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 11.03.2014
 
 
Wyniki uzyskane na podstawie wieloośrodkowego badania klinicznego ABILITY-1, obejmującego chorych z osiową spondyloartropatią wskazują, że u blisko połowy chorych z wczesną postacią choroby (tj. u których nie stwierdza się zmian w klasycznym badaniu radiologicznym - nonradiographic axial spondyloarthritis, SpA), mimo braku widocznych zmian w zakresie stawów krzyżowo-biodrowych w badaniu MRI, obecne są zmiany zapalne kręgosłupa.
Badanie ABILITY-1 jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym III fazy, oceniającym skuteczność adalimumabu (vs placebo) w grupie pacjentów z rozpoznaniem SpA wg kryteriów ASAS. Ocena MRI obejmowała stawy krzyżowo-biodrowe oraz 6 jednostek anatomicznych utworzonych przez krążki międzykręgowe oraz kręgi (discovertebral unit) metodą SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada; wskaźnik SPARCC ≥2 przemawiał za obecnością zapalenia). U 48% badanych z aktywną postacią choroby (BASDAI≥4, VAS bólu kręgosłupa≥4) bez zmian zapalnych w zakresie stawów krzyżowo-biodrowych (SPARCC<2) oraz 58% ze zmianami w badaniu MRI (SPARCC≥2) obserwowano zmiany zapalne w stawach kręgosłupa (SPARCC≥2) pod postacią stref obrzęku szpiku kostnego. W grupie chorych ze wskaźnikiem SPARCC<2 zarówno w zakresie kręgosłupa, jak i stawów krzyżowo-biodrowych, przeważały osoby młodsze, z krótszym wywiadem objawów klinicznych. Cechy aktywnych zmian zapalnych w zakresie kręgosłupa, bez towarzyszących cech zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych częściej stwierdzano u pacjentów z długotrwałym wywiadem SpA. Zmiany zapalne w badaniu obrazowym częściej obecne były u mężczyzn. Nie obserwowano zależności między aktywnością procesu zapalnego w MRI (stawy krzyżowo-biodrowe, kręgosłup), a stężeniem białka CRP, wskaźnikiem ASDAS, VAS aktywności choroby ocenianym przez badanego, bólem kręgosłupa, wskaźnikiem BASFI, sztywnością poranną i bólem nocnym.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe