REUMATOLOGIA
Zespoły bólowe kręgosłupa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Choroby kręgosłupa

Źródło: Reumatologia News/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.01.2019
 
 
Choroby kręgosłupa są ważnym problemem zdrowotnym i społecznym, ponieważ stanowią główną przyczynę niepełnosprawności na całym świecie. Niemal co siódme zwolnienie lekarskie w Polsce jest wydawane z powodu dolegliwości ze strony kręgosłupa. Wzrost populacji osób starszych oznacza, że liczba pacjentów wymagających różnych świadczeń medycznych związanych z leczeniem chorób kręgosłupa będzie się zwiększać.
Biorąc pod uwagę niski poziom aktywności fizycznej w społeczeństwie, otyłość i siedzący tryb życia, niezwykle ważne jest, by stworzyć strategię zapobiegawczą skoncentrowaną na chorobach i dolegliwościach kręgosłupa.

Choroby kręgosłupa i związany z nimi ból są istotnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym z uwagi na ich powszechne występowanie i ciągle wzrastającą liczbę chorych w ogólnej populacji. Jedną z najważniejszych kwestii jest zbyt długi czas między pojawieniem się pierwszych objawów a rozpoznaniem. choroby kręgosłupa i rozpoczęciem leczenia, co może mieć negatywny wpływ na jego rezultat. Kolejnym problemem jest brak skutecznych metod profilaktyki, które mogłyby zmniejszyć występowanie chorób kręgosłupa
Ponadto należy wziąć pod uwagę ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne, ponieważ wiele osób ze schorzeniami kręgosłupa opuszcza rynek pracy, czasowo lub trwale, co ma zazwyczaj niekorzystny wpływ na ich życie rodzinne i status społeczno-ekonomiczny.
Więcej:
www.termedia.pl/Choroby-kregoslupa-istotny-problem-zdrowotny-i-spoleczny,104,34528,1,0.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.