Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czynniki ryzyka powikłań niedokrwiennych w olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic

Źródło: Rheumatology/MK
Redaktor: Anna Soboń |Data: 16.10.2020
 
 
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niedokrwienia prowadzącego do zaburzeń widzenia oraz udaru (w omawianej pracy grupa tych powikłań została nazwana jako ciężkie czaszkowe powikłania niedokrwienne; severe cranial ischaemic complications, sCIC). Na łamach Rheumatology ukazała się analiza dotycząca czynników ryzyka wystąpienia sCIC.
Badacze uzyskiwali prospektywnie dane z Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Ljubljanie w latach 2011-2019. W sumie zidentyfikowano 295 przypadków pacjentów z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic z czego 65% stanowiły kobiety, a mediana wieku wyniosła 75 lat. W sumie w okresie ośmioletniej obserwacji 61 (20,7%) pacjentów rozwinęło sCIC (52 izolowane ciężkie zaburzenia widzenia, np. zdwojenie obrazu, przejściowa lub trwała / częściowa lub całkowita utrata wzroku; 5 udar niedokrwienny i 4 pacjentów oba powikłania). W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej chromanie żuchwy (OR=3,43; 95% CI: 1,84-6,42), palenie papierosów (OR=1,92; 95% CI: 1,01-3,65) oraz starszy wiek (dla każdego dodatkowego roku: OR=1,08; 95% CI: 1,04-1,13) były niezależnie związane z wystąpieniem sCIC. Co ciekawe, wyższe stężenia białka C-reaktywnego były związane z mniejszym ryzykiem rozwoju sCIC (OR=0,99; 95% CI: 0,99-1,00).

Starsi pacjenci, palący oraz ci którzy doświadczają chromania żuchwy mają zwiększone ryzyko wystąpienia sCIC w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe