Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Glikokortykoterapia we wczesnym reumatoidalnym zapaleniu stawów

Źródło: Sapart E, Sokolova T, de Montjoye S et al. Should we use glucocorticoids in early rheumatoid arthritis? Results at 5 years from the early RA UCLouvain Brussels cohort. Rheumatology 2021;60:5576–5582
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.12.2021
 
 
Glikokortykosteroidy (GKS) obok leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) stanowią integralną część terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
Zgodnie z zaleceniami EULAR, ze względu na ryzyko, szczególnie odległych działań niepożądanych, zaleca się stosowanie ich w najmniejszej skutecznej dawce i przez możliwie krótki okres (do 6 miesięcy).

Naukowcy z Belgii dokonali analizy krótko- i długofalowych efektów terapii GKS w populacji pacjentów z wczesnym RZS. W badanej grupie obejmującej 474 chorych GKS (w połączeniu z LMPCh) zastosowano u 37 proc. badanych. U pozostałych chorych stosowano LMPCh w skojarzeniu z NLPZ. Wśród osób, u których wyjściowo zalecono GKS, częściej występowały zwiększone wartości białka CRP. Ponadto częściej były to osoby palące tytoń, z negatywnym badaniem w kierunku przeciwciał anty-CCP, w starszym wieku oraz stosujące metotreksat w monoterapii.

Częstość remisji ocenianej po 6 miesiącach terapii nie różniła się w grupie stosującej i nieleczonej GKS. Pięcioletnia analiza aktywności choroby, sprawności funkcjonalnej (HAQ) oraz ocena bólu na skali VAS nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi podgrupami pacjentów. Prawie 23 proc. osób, u których włączono GKS, kontynuowało leczenie przewlekle. Wyniki badania wykazały, że w analizowanej grupie pacjentów z wczesnym RZS dołączenie GKS do standardowej terapii lekiem modyfikującym przebieg choroby nie przyniosło znaczących korzyści w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Spośród badanych wyodrębniono grupę chorych (n = 139), u których stosowano większe dawki GKS (dawka sumaryczna prednizolonu w okresie 5 lat wynosiła powyżej 1 g). Osoby w tej grupie miały wyjściowo większą aktywność choroby, ocenianą wskaźnikiem DAS28(CRP), ponadto więcej było wśród nich mężczyzn. W toku obserwacji populację tę charakteryzowała większa aktywność choroby podstawowej, co było związane z częstszym stosowaniem leków biologicznych. Poza tym odnotowano większą częstość powikłań infekcyjnych.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.