Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Immunizacja związana ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u chorych leczonym rytuksymabem

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Schumacher F, Mrdenovic N, Scheicht D, Pons-Kühnemann J, Scheibelhut C, Strunk J. Humoral immunogenicity of COVID-19 vaccines in patients with inflammatory rheumatic diseases under treatment with Rituximab: a case-control study (COVID-19VacRTX). Rheumatology (Oxford). 2022 Oct 6;61(10):3912-3918. doi: 10.1093/rheumatology/keac036. PMID: 35094050; PMCID: PMC8807328
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.11.2022
 
 
Stosowanie rytuksymabu (RTX) ze względu na mechanizm działania leku (anty-CD20) związane jest z gorszą odpowiedzią immunologiczną na szczepienie, m.in. przeciwko SARS-CoV-2.
Osłabienie odpowiedzi humoralnej związane jest z polekową deplecją limfocytów B. Wyniki analizy czynników wpływających na odpowiedź immunologiczną na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 u chorych leczonych RTX wskazują na związek między odpowiedzią na szczepienie a okresem pomiędzy ostatnim wlewem leku i podaniem szczepionki, pulą krążących limfocytów B oraz poziomem immunoglobulin.

Spośród 102 badanych z rozpoznaniem zapalnych chorób reumatycznych leczonych RTX u 64 proc. stwierdzono brak odpowiedzi humoralnej, wyrażonej syntezą przeciwciał poszczepiennych (Schumacher i wsp.). Populacja, w której nie stwierdzono odpowiedzi na szczepienie, była w starszym wieku (66 vs 60 lat) oraz miała niższy poziom immunoglobulin klasy IgG.

U osób, które nie odpowiedziały na szczepienie, stwierdzono krótszy okres pomiędzy ostatnim podaniem leku a szczepieniem (5,07 vs 9,13 miesiąca). Przyjmując za punkt odcięcia 6 miesięcy odstępu miedzy ostatnim wlewem RTX a podaniem szczepionki przeciwko COVID-19, w populacji chorych z odstępem <6 miesięcy 76 proc. badanych, a w grupie z okresem >6 miesięcy 44% nie uzyskało serokonwersji w odpowiedzi na szczepienie. Obserwowano również zależność pomiędzy poziomem przeciwciał poszczepiennych a odstępem czasu RTX – szczepienie przeciw COVID-19.

Wykazano związek pomiędzy poziomem krążących limfocytów B (CD19+) a odpowiedzią humoralną na szczepienie (p = 0,0005). U 72 proc. badanych nie wykryto we krwi obwodowej obecności komórek CD19. Pacjenci CD19+ częściej odpowiadali na szczepienie przeciw COVID-19, jednak aż 35 proc. badanych z wykrywalnymi komórkami CD19+ nie wykazało serokonwersji po szczepieniu.

Badanie Schumacher i wsp. potwierdza negatywny wpływ RTX na odpowiedź humoralną na szczepienie przeciw COVID-19. Optymalny wybór czasu przeprowadzenia szczepienia, w połączeniu z oceną poziomu immunoglobuliny IgG i krążących komórek CD19+ może pozwolić na prognozowanie odpowiedzi na szczepienie.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.