Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Inhibitor kinazy janusowej 1 filgotynib w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów: wyniki badania FINCH 3

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 03.02.2021
 
 
Na łamach Annals of Rheumatic Diseases ukazały się wyniki badania klinicznego III fazy o akronimie FINCH 3 dotyczącego zastosowania inhibitoru kinazy janusowej 1 filgotynibu z lub bez metotreksatu w leczeniu aktywnego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Do badania włączono pacjentów z krótką ekspozycją lub bez ekspozycji na wcześniejsze stosowanie metotreksatu. 1252 pacjentów zostało zrandomizowanych w stosunku 2:1:1:2 do filgotynibu 200 mg oraz metotreksatu, filgotynib 100 mg oraz metotreksatu, filgotynibu 200 mg w monoterapii lub samego metotreksatu. Pierwszorzędowym punktem końcowym było uzyskanie 20% poprawy według kryteriów Amerykańskiego Kolegium Reumatologii (ACR20) w 24 tygodniu leczenia.

Pierwszorzędowy punkt końcowy uzyskało odpowiednio: 81%, 80%, 78% oraz 71% pacjentów z ramion badawczych. W przypadku uzyskania odpowiedzi klinicznej ocenianej według DAS28(CRP) (poniżej 2,6 punkta) również dodanie do metotreksatu filgotynibu wiązało się z większym odsetkiem odpowiedzi: filgotinib 200 mg + metotreksat: 54%, filgotynib 100 mg + metotreksat: 43% i sam metotreksat: 29%. Częstość i ciężkość zdarzeń niepożądanych była podobna we wszystkich ramionach badania.

W porównaniu z metotreksatem w monoterapii, dodanie filgotynibu w dawce 200 mg lub 100 mg raz dziennie umożliwiało uzyskanie odpowiedzi klinicznej większemu odsetkowi pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe