Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jaka dawka aspiryny w początkowym leczeniu choroby Kawasaki? Wyniki meta-analizy.

Źródło: 10.1093/rheumatology/keaa050
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 10.08.2020
 
 
Istnieją spore kontrowersje dotyczące dawki aspiryny (niska lub wysoka) którą w połączeniu z immunoglobulinami podawanymi dożylnie (IVIG) należy stosować w początkowym leczeniu choroby Kawasaki. Na łamach Rheumatology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą, w którym autorzy porównali skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niskiej lub wysokiej dawki aspiryny w chorobie Kawasaki.
Za wysoką dawkę aspiryny uznano dawki > 30 mg/kg/dzień, natomiast za niską 3-5 mg/kg/dzień. Autorzy opracowali 8 badań retrospektywnych obejmujących w sumie ponad 12 tysięcy pacjentów. Nie odnotowano istotnych różnic w ryzyku rozwoju zaburzeń tętnic wieńcowych w zależności od zastosowanej dawki aspiryny (RR=1,15; 95% CI: 0,93-1,43; p=0,19). Podobnie, nie odnotowano istotnej różnicy w długości pobytu w szpitalu w zależności od dawki aspiryny (średnia różnica: 0,22; 95% CI: -0,93 do 1,37; p=0,71) oraz ryzyku oporności choroby na IVIG (RR=1,26; 95% CI: 0,55-2,92; p=0,59). W przypadku wyższych dawek aspiryny zauważono, że u pacjentów szybciej dochodzi do ustania gorączki (średnia różnica: -0,30 dnia; 95% ci: -0,58 do -0,02; p=0,04).
Zastosowanie małej dawki aspiryny oraz IVIG cechuje się podobną efektywnością jak zastosowanie połączenia wysokiej dawki aspiryny z IVIG w początkowym leczeniu choroby Kawasaki. Niestety, meta-analiza bazowała na niskiej jakości dowodach ze względu na ich retrospektywny charakter. W przyszłości bardzo pomocne byłoby prospektywne randomizowane badanie kliniczne porównujące zastosowanie różnych dawek aspiryny w leczeniu choroby Kawasaki.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)


opracował: lek.med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe