Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Krioglobulinemia w toczniu układowym

Źródło: Roubertou Y, Mainbourg S, Hot A et al. Cryoglobulinemia in systemic lupus erythematosus: a retrospective study of 213 patients. Arthritis Research & Therapy (2022) 24:167 https://doi.org/10.1186/s13075-022-02857-z
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 26.07.2022
 
 
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU), obok zespołu Sjögrena, jest jedną z układowych chorób tkanki łącznej, w przebiegu której najczęściej występują krioglobuliny. Ich obecność stwierdzana jest nawet u kilkudziesięciu procent chorych na TRU.
Dane te potwierdzają wyniki badań francuskich naukowców, którzy wykazali przynajmniej jednokrotnie pozytywny wynik testu w kierunku obecności krioglobulin u 66 proc. badanej populacji chorych na TRU, a u 67 proc. z nich obecność ta miała charakter trwały (u 23 proc. badanych występowanie krioglobulin miało charakter przejściowy). Tylko u 15 proc. chorych rozpoznano cryoglobulinemic vasculitis (CV). W większości przypadków obecność krioglobulin w surowicy nie była związana z rozpoznaniem zapalenia naczyń związanego z krioglobulinemią (CV).

W grupie chorych z CV manifestacja kliniczna rzadko obejmowała ciężkie zmiany narządowe, jak błoniastorozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek, czy zajęcie obwodowego układu nerwowego. Dominującą manifestacją CV były objawy skórne, stawowe oraz objawy ogólne. Wśród pacjentów z TRU i CV częściej występowało zapalenie osierdzia niż w grupie chorych bez rozpoznania zapalenia naczyń. W większości przypadków TRU i CV uzyskano odpowiedź na leczenie immunosupresyjne pierwszej linii (12/13). Populacje chorych na TRU z obecnością i bez krioglobulin nie różniły się pod względem zajęcia nerek, stawów, zmian skórnych, częstości występowania objawu Raynauda oraz występowania innych chorób o podłożu autoimmunologicznym.

W większości przypadków krioglobulinemia miała charakter krioglobulnemii typu III (80 proc.), znacznie rzadziej typu II (19 proc.). Grupy pacjentów z TRU+CV oraz z TRU i obecnością krioglobulin bez CV nie różniły się istotnie pod względem typu stwierdzanych krioglobulin. W grupie chorych, u których wykazano obecność krioglobulin, znacząco częściej stwierdzano niskie stężenie składowej C4 dopełniacza (75 proc. vs 46 proc.).

Wyniki oparto na retrospektywnej analizie grupy 213 chorych z rozpoznaniem TRU. Z badania wykluczono chorych HCV pozytywnych.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.