Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Łuszczycowe zapalenie stawów – choroby współistniejące

Źródło: Gupta S, Syrimi Z, Hughes DM, Zhao SS. Comorbidities in psoriatic arthritis: a systematic review and meta analysis. Rheumatology International (2021) 41:275–284.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 12.04.2021
 
 
Metaanaliza 39 badań (Gupta i wsp.) obejmująca w sumie ponad 152 tys. chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (łzs) oceniła występowanie chorób współistniejących w tej populacji chorych. Wykazano, że populacja ta jest w istotny sposób obciążona wielochorobowością.
Do najczęstszych chorób współistniejących należały: nadciśnienie tętnicze (34%), zespół metaboliczny (29%), otyłość (27%), zaburzenia lipidowe (24%) oraz choroby sercowo-naczyniowe (19%). Obserwowano większą częstość chorób sercowo-naczyniowych, chorób związanych ze zdrowiem psychicznym oraz schorzeń wątroby w grupie chorych na łzs, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Ważnym, a często niedocenianym problem u chorych na łzs, są zaburzenia depresyjne. Częstość zaburzeń depresyjnych oszacowano na 12% i była ona większa niż w grupie kontrolnej.

Analiza wpływu chorób towarzyszących na przebieg zapalenia stawów, wykazała niekorzystny wpływ wielochorobowości na dolegliwości bólowe, cięższy przebieg choroby, sprawność fizyczną oraz jakość życia (szczególnie w odniesieniu do komponenty psychicznej). Odnotowano ponadto niekorzystny wpływ chorób współistniejących na kontynuację leczenia. Zaobserwowano ponadto większą częstość chorób płuc, w porównaniu do osób niechorujących na łuszczycowe zapalenie stawów. Autorzy badania zwracają uwagę na związek pomiędzy chorobami płuc, a zespołem metabolicznym wskazując na otyłość, palenie tytoniu, zespół bezdechu sennego, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako schorzenia o wspólnym podłożu patogenetycznym.

Wyniki analizy zwracają uwagę na problem chorób współistniejących w populacji osób z łzs. Odnotowano większą częstość występowania analizowanych chorób w grupie chorych na łzs, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wiodącym problemem w analizowanej grupie są choroby sercowo-naczyniowe oraz zespół metaboliczny.


Autorka: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe