Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

NLPZ stosowane w przewlekłym zapaleniu stawów

Źródło: https://gut.bmj.com/content/early/2020/01/14/gutjnl-2019-319300
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.01.2020
 
 
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są szeroko stosowane w ostrym lub przewlekłym zapaleniu stawów, bólach głowy, bólu trzewnym, bólu pooperacyjnym itp., ale wiążą się z niewielkim, ale znaczącym ryzykiem poważnych działań niepożądanych, w tym nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu krążenia, uszkodzeniem nerek i powikłaniami żołądkowo-jelitowymi.
Czasopismo Gut opublikowało interdyscyplinarne wyniki badań, na podstawie których sformułowano nowe zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania NLPZ. Systematyczny przegląd literatury - randomizowanych i obserwacyjnych badań zaowocował opracowaniem następujących zaleceń:

- Należy unikać NLPZ u pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i ciężką przewlekłą chorobą nerek (CKD)
- Ciśnienie krwi należy zmierzyć przed rozpoczęciem leczenia NLPZ
- Nierozpoznane CKD powinny być badane przesiewowo w przypadkach wysokiego ryzyka należy zbadać niewyjaśnioną niedokrwistość wynikającą z niedoboru żelaza
- U osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i jeśli nie można uniknąć leczenia NLPZ, preferowane są naproksen lub celekoksyb
- U pacjentów z umiarkowanym ryzykiem choroby wrzodowej należy zastosować monoterapię nieselektywnym NLPZ i inhibitorem pompy protonowej (PPI) lub selektywnym inhibitorem cyklooksygenazy-2 (COX-2)
- Dla osób z wysokim ryzykiem choroby wrzodowej potrzebny jest selektywny inhibitor COX-2 plus PPI
- U pacjentów z istniejącym wcześniej nadciśnieniem, otrzymujących blokery, należy rozważyć empiryczne dodanie (lub zwiększenie dawki) leku przeciwnadciśnieniowego innej klasy.
- W większości przypadków należy monitorować ciśnienie krwi i czynność nerek.

Generalni NLPZ mogą być cennymi środkami w wielu scenariuszach klinicznych. Jednak ich toksyczność można zminimalizować poprzez odpowiedni wybór środka dopasowany do konkretnego pacjenta oraz odpowiednie stosowanie profilaktyki anty wrzodowej i monitorowanie terapii NLPZ w celu minimalizowania zdarzeń niepożądanych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe