Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

NT-proBNP a ryzyko śmiertelności we wczesnym zapaleniu stawów

Źródło: Mirjafari H, Welsh P, Verstappen SM, Wilson P, Marshall T, Edlin H, Bunn D, Chipping J, Lunt M, Symmons DP, Sattar N, Bruce IN N-terminal pro-brain-type natriuretic peptide (NT-pro-BNP) and mortality risk in early inflammatory polyarthritis: results from
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 26.03.2014
 
 
Rutynowe oznaczenie NT-proBNP może być użyteczne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z zapaleniem stawów. Takie postępowanie pozwoli na wyłonienie pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy mogą odnieść korzyść z bardziej agresywnego leczenia choroby zapalnej jak i wdrożenia profilaktyki chorób układu krążenia
Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) jest białkowym hormonem natriuretycznym wydzielanym przez miocyty komór serca na skutek ich rozciągania w następstwie przeciążenia ciśnieniowego lub objętościowego. NT-proBNP to stabilny, N-końcowy aminokwasowy fragment pro-BNP, marker wykorzystywany jest w diagnostyce niewydolności sera oraz duszności. Wykazano w badaniach przeprowadzonych wśród osób zdrowych, że wzrost poziomu tego markera jest czynnikiem predykcyjnym chorób sercowo-naczyniowych i zgonu. NT-proBNP wzrasta w przypadku procesu zapalnego np. w zapaleniu płuc, czy w sepsie. Występuje zależność między wydzielaniem cytokin prozapalnych i stężeniem NTproBNP, stosowanie inhibitorów TNF w reumatoidalnym zapaleniu stawów powoduje spadek tego markera sercowego.
W przedstawianym badaniu brało udział 960 chorych z rozpoznaniem wczesnego zapalenia stawów, ustalonym w okresie od stycznia 2000 roku do grudnia 2008 roku, obserwacje grupy zakończono w marcu 2010 roku. Wykazano zależność stężenia NT-proBNP z wiekiem, płcią żeńską, wartością HAQ (kwestionariusz oceny stanu zdrowia), CRP, aktualnym paleniem papierosów, nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, zdiagnozowaną chorobą serca, obecnością blaszek miażdżycowych. W badanie grupie odnotowano 92 zgony (10%) w tym 31 (3%) z przyczyn sercowo-naczyniowych. W analizie statystycznej, nawet po wyeliminowaniu takich czynników jak wiek i płeć podwyższony poziom NT-proBNP był związany ze zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (skorygowany czynnik ryzyka aHR 2,36) oraz ryzkiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (skorygowany czynnik ryzyka aHR 3,40).
Autorzy badania sugerują, że rutynowe oznaczenie NT-proBNP może być użyteczne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z zapaleniem stawów. Takie postępowanie pozwoli na wyłonienie pacjentów z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy mogą odnieść korzyść z bardziej agresywnego leczenia choroby zapalnej jak i wdrożenia profilaktyki chorób układu krążenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe