Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nadciśnienie tętnicze przyczynia się do uszkodzenia układu krążenia u chorych z ZZSK

Udostępnij:
Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (CV) u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK). Mniej wiadomo na temat częstości występowania uszkodzeń układu krążenia i serca w związku z nadciśnieniem tętniczym u pacjentów z ZZSK.
Ekipa badaczy duńskich postanowiła sprawdzić stan układu krążenia i serca 126 pacjentów z wieloletnim nadciśnieniem, chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (średnia wieku 49 ±12 lat, 39 proc. kobiet) i 71 osób z prawidłowym ciśnieniem (średnia wieku 47 ±11 lat, 52 proc. kobiet). Uszkodzenie układu krążenia i serca oceniono za pomocą echokardiografii, ultrasonografii tętnicy szyjnej oraz prędkości fali tętna (PWV) za pomocą tonometrii aplanacyjnej. Uszkodzenie układu krążenia i serca definiowano jako obecność nieprawidłowej geometrii lewej komory (LV), dysfunkcji rozkurczowej lewej komory, poszerzenia lewego przedsionka (LA), płytki miażdżycowej na tętnicy szyjnej lub dużej prędkości fali tętna (PWV).

Jak zauważono, 34 proc. pacjentów z ZZSK miało nadciśnienie tętnicze. Pacjenci z ZZSK z nadciśnieniem byli starsi i mieli wyższy poziom białka C-reaktywnego (CRP) w porównaniu z pacjentami z ZZSK bez nadciśnienia i grupą kontrolną. Częstość występowania uszkodzeń układu krążenia i serca wynosiła 84 proc. u pacjentów z ZZSK z nadciśnieniem, 29 proc. u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa bez nadciśnienia i 30 proc. w grupie kontrolnej.

W wieloczynnikowych analizach regresji logistycznej nadciśnienie tętnicze wiązało się z czterokrotnie większym ryzykiem uszkodzenia układu krążenia i serca, niezależnie od wieku, obecności ZZSK, płci, wskaźnika masy ciała, CRP i cholesterolu (iloraz szans [OR] 4,57, 95-proc. przedział ufności). U pacjentów z ZZSK nadciśnienie tętnicze było jedyną współzmienną istotnie związaną z uszkodzeniem układu krążenia i serca (OR 4,40, 95 proc. CI).

Jak stwierdzono w trakcie badań, uszkodzenie układu krążenia i serca w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa było silnie związane z nadciśnieniem tętniczym, co wskazuje na znaczenie leczenia nadciśnienia tętniczego na podstawie wytycznych u pacjentów z ZZSK.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.