Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Neutropenia o późnym początku, u pacjentów leczonych rytuksymabem

Źródło: Arthritis & Rheumatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 12.10.2020
 
 
Neutropenia o późnym początku (ang. late-onset neutropenia, LON), jest powikłaniem leczenia rytuksymabem, które definiuje się jako niewyjaśniona neutropenia poniżej 1000 komórek/mikrolitr po terapii anty-CD20. Na łamach Arthritis & Rheumatology ukazała się retrospektywna analiza przypadków pacjentów którzy byli leczeni rytuksymabem i rozwinęli LON.
Badacze przeanalizowali 738 przypadków dorosłych pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi (529 z zapaleniem naczyń związanych z przeciwciałami ANCA, 73 z błoniastym kłębuszkowym zapaleniem nerek, 59 ze zmianą minimalną lub ogniskowym segmentalnym stwardnieniem kłębuszków nerkowych, 24 z toczniowym zapaleniem nerek i 53 z innymi chorobami). W sumie zidentyfikowano 107 przypadków LON u 71 pacjentów. W ciągu pierwszego roku leczenia LON odnotowano u 6,6% pacjentów. W kolejnych latach częstość występowania LON była mniejsza: w pierwszym roku wynosiła 7,2 na 100 osobolat, a w kolejnych latach 1,5 na 100 osobolat. Rytuksymab zastosowano ponownie 87% pacjentów u których rozpoznano LON, z czego po powtórnym zastosowaniu rytuksymabu 21% ponownie rozwinęło LON. Co ważne, 59% przypadków LON było bezobjawowych, gorączka występowała w 31% przypadków, a do sepsy doszło w 9% przypadków . Niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia LON był toczeń rumieniowaty układowy (HR=2,96; 95% CI: 1,10-8,01) oraz połączenie rytuksymabu z cyklofosfamidem (HR=1,98; 95% CI: 1,06-3,71). LON nie zaobserwowano w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali rytukymab z powodu zmiany minimalnej lub ogniskowego segmentalnego stwardnienia kłębuszków nerkowych.

U istotnego odsetka pacjentów leczonych rytuksymabem z powodu chorób autoimmunologicznych dochodzi do rozwoju LON. LON w większości przypadków jest bezobjawowy, jednak u części pacjentów dochodzi do rozwoju sepsy. CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe