Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pacjenci z wczesnym zapaleniem stawów – będzie pilotaż opieki nad pacjentami

Udostępnij:
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS). Pilotaż rozpocznie się 31 października.
Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, określanej jako „program pilotażowy KOWZS”.

Jaki jest cel programu? W tekście rozporządzenia poinformowano, że ważne jest opracowanie krajowych wytycznych postępowania medycznego, wraz ze standardami prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w zakresie opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów.

Opublikowano również listę 15 ośrodków, które biorą udział w pilotażu. Jest to:
– Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;
– Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich;
– Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie;
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów;
– Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
– Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
– Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
– Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;
– Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie;
– Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
– Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
– Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Realizacja programu pilotażowego KOWZS zawiera:
1. Etap organizacji, który trwa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:
a) przygotowanie przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (lider KOWZS) i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS,
b) podpisanie przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań z liderem KOWZS w zakresie programu pilotażowego KOWZS,
c) podpisanie umowy.

2. Etap realizacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 26 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji, obejmujący:
a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego KOWZS,
b) przygotowanie sprawozdania,
c) bieżącą ocenę i weryfikację prowadzenia opieki KOWZS,
d) bieżącą ocenę poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS;

3. Etap ewaluacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 4 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji, obejmujący:
a) działania analityczne oraz ewaluacyjne w ramach programu pilotażowego KOWZS,
b) przygotowanie sprawozdania,
c) przygotowanie i przekazanie raportu,
d) opracowanie i przekazanie krajowych wytycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc 31 października.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.