Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Psychoterapia poznawczo-behawioralna redukuje ból w przebiegu fibromialgii

Udostępnij:
Fibromialgia to trudny do opanowania zespół objawów dotykający istotny odsetek populacji. Dobrym sposobem na złagodzenie uciążliwych dolegliwości jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, o czym przekonuje najnowsza publikacja z „Arthritis & Rheumatology”.
Fibromialgia to schorzenie charakteryzujące się przewlekłym, rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym. Zaburzeniu często towarzyszą zmęczenie, zaburzenia funkcji poznawczych, objawy psychiczne i liczne objawy somatyczne. Etiologia i patofizjologia nie są dokładnie poznane.

Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, w Europie u 3,3 do 8,3 proc. populacji; jej częstość rośnie z wiekiem. Wśród kobiet w wieku od 20 do 55 lat przyczyną uogólnionego bólu mięśniowo-szkieletowego u większości jest właśnie fibromialgia. Dodatkowo dane literaturowe podają, że wśród chorych kierowanych do poradni leczenia bólu ponad 40 proc. spełnia kryteria fibromialgii.

Zespół naukowców z Harvard Medical School przeprowadził randomizowane badanie, do którego włączono 98 pacjentów przydzielonych następnie do jednej z dwóch grup: 8-tygodniowej indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) lub tzw. grupy edukacyjnej kontroli fibromialgii (EDU). Dodatkowo każdy uczestnik na początku i końcu badania został poddany neuroobrazowaniu.

W porównaniu z grupą kontrolną osoby z grupy psychoterapii poznawczo-behawioralnej osiągnęły istotnie większą redukcję katastrofizacji bólu oraz uzyskały znaczne zmniejszenie interferencji dolegliwości bólowych i wpływu objawów na codzienne funkcjonowanie. Na początku badania w neuroobrazowaniu uwidoczniono silniejsze funkcjonalne połączenie między brzuszną tylną korą obręczy a obszarami sieci somatomotorycznej; po psychoterapii powyższe połączenie uległo istotnej redukcji.

Powyższe wyniki wskazują, że odpowiednia psychoterapia nie tylko poprawia funkcjonowanie pacjentów z fibromialgią, ale także osłabia patologiczne czynnościowe połączenia neuronalne. Warto zauważyć, że powyższe badanie przeprowadzono przez 8 tygodni – co jest czasem krótkim – i tak niewiele wystarczy, by istotnie podnieść jakość życia.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.