REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko dysplazji dużego stopnia i raka szyjki macicy u kobiet z układowymi chorobami zapalnymi

Źródło: Risk of high-grade cervical dysplasia and cervical cancer in women with systemic inflammatory diseases: a population-based cohort study.Kim SC, Glynn RJ, Giovannucci E, Hernández-Díaz S, Liu J, Feldman S, Karlson EW, Schneeweiss S, Solomon DH. Ann Rheum D
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 05.08.2015
 
 
Wyniki badania wskazują na wyższe ryzyko raka szyjki macicy i dysplazji dużego stopnia u kobiet z RZS i TRU, prawdopodobnie ryzyko to jeszcze wzrasta podczas stosowania leków immunosupresyjnych. W kontekście tych wyników na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie o rolę szczepień przeciwko HPV u chorych z układową choroba zapalną
Infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jest najczęstszym zakażeniem przenoszonym drogą płciową na świecie. Przetrwałe zakażenie HPV jest głównym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, choć znane są również inne tj: starszy wiek , określony typ wirusa HPV, współistniejąca infekcja, leczenie immunosupresyjne i stan zapalny. Przypuszcza się, że zaburzenia odpowiedzi immunologicznej wynikające z przewlekłej choroby zapalnej i/lub stosowania leków może zaburzać proces eliminacji wirusa czy samoistnego wyleczenia zmian przedrakowych.
Celem przeprowadzonego badania była ocena ryzyka wystąpienia dysplazji dużego stopnia i raka szyjki macicy u kobiet z układową chorobą zapalną (z uwzględnieniem: zapalnych chorób jelit, łuszczycy, RZS i tocznia rumieniowatego układowego) w odniesieniu do kobiet bez układowych chorób zapalnych (UChZ).
Na podstawie danych pochodzących z ubezpieczenia zdrowotnego w USA zgromadzonych w latach 2001-2012 wyodrębniono grupę 133 333 kobiet z przynajmniej jedną z układowych chorób zapalnych oraz 533 332 kobiet, u których nie było takiego rozpoznania i u których nie stosowano typowych leków na UChZ. Średni czas obserwacji wynosił 2,1 lat. Współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy i dysplazji dużego stopnia okazał się najwyższy u kobiet z toczniem rumieniowaty układowym (141.1/100000 pacjento-lat) i najniższy w łuszczycy (73,4/100000 pacjento-lat).
U kobiet z RZS i toczniem rumieniowatym układowym ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy lub dysplazji dużego stopnia było 1,5 razy wyższe niż u kobiet bez UChZ. Natomiast ryzyko to nie było istotnie wyższe u kobiet z łuszczycą i zapalnymi chorobami jelit. Choć nie wykazano różnic istotnych statystycznie, zaobserwowano, że współczynnik ryzyka był wyższy u kobiet, które w chwili rozpoczęcia obserwacji stosowały leki immunosupresyjne.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.