Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko sercowo- naczyniowe u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym

Źródło: medpagetoday.com
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 03.07.2020
 
 
Szwedzcy naukowcy ogłosili, że pacjenci z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) są w grupie wysokiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej (CV).
Według długoterminowego badania pacjentów ze SLE współczynnik częstości występowania (IRR) dla ostrego zawału mięśnia sercowego (MI) wynosił 3 (95% CI 1,3-6,9, p <0,001). Wcześniejsze badania w 1970 roku zidentyfikowały bimodalny wzór zachorowalności i umieralności wśród pacjentów SLE.
Badacze przeanalizowali IRR pod kątem konkretnych wyników u pacjentów ze SLE zdiagnozowanych od 1981 do 2006, a następnie z kontynuacją do 2016 r. Ta część analizy obejmowała 175 pacjentów i populację porównawczą 196 259 dorosłych.
Druga część analizy dotyczyła czynników ryzyka w większej grupie SLE, która obejmowała 262 pacjentów.
W tej ogólnej grupie 86% stanowiły kobiety, a średni wiek wynosił 43,4. 60% pacjentów zgłaszało kiedykolwiek palenie tytoniu, 15% nadciśnienie tętnicze, a jeden pacjent miał cukrzycę.
W lokalnej grupie obejmującej 175 pacjentów 85% stanowiły kobiety, średni wiek wynosił 48,3, a średnia roczna częstość SLE wynosiła 59 przypadków na 100 000. Całkowity czas obserwacji wyniósł 5560 pacjentolat.
Spośród wszystkich 37 zgłoszonych przypadków MI, 16 pochodziło ze zdefiniowanej grupy i wykorzystano je do obliczenia IRR dla lat 1998–2016. Spośród 44 zgłoszonych zdarzeń naczyniowo-mózgowych 21 pochodziło ze zdefiniowanej kohorty i zostało uwzględnionych w stawce obliczenia. Oba typy zdarzeń wystąpiły u 10 pacjentów, z czego 6 w pierwszej grupie.
Najwyższe IRR dla MI wystąpiło u kobiet w wieku poniżej 40 lat (IRR 175, 95% CI 74,8-409, P <0,001), ale również wzrosło u tych 40 do 59 (IRR 5,8, 95% CI 1,1-39,5, P <0,01 ). Wśród mężczyzn jedyny wzrost był dla osób w wieku od 40 do 59 lat (IRR 7,7, 95% CI 1,5–39,9, p <0,001).
Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano SLE przed 60. rokiem życia, mediana czasu trwania choroby do MI wynosiła 20 lat w porównaniu z 4 latami dla osób powyżej 60. roku życia ( p <0,01).
W przypadku niedokrwiennych zdarzeń naczyniowo-mózgowych kobiety i mężczyźni w każdym wieku mieli zwiększone ryzyko, przy IRR 3,3 (95% CI 2,4-4,6, P <0,001) dla kobiet i 3,1 (95% CI 1,8-5,2, P <0,05) dla mężczyzn.
Naukowcy stwierdzili, że większość zdarzeń naczyniowo-mózgowych miała miejsce w ciągu 10 lat od zdiagnozowania tocznia.
Nowe ustalenia potwierdziły, że zdarzenia CV są powszechne u pacjentów ze SLE, a środki zapobiegawcze od czasu postawienia diagnozy powinny obejmować kontrolę ciśnienia krwi, zaprzestanie palenia oraz, oprócz kontrolowania aktywności choroby, dostosowanie terapii w celu zmniejszenia wskaźnika ryzyk.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe