Specjalizacje, Kategorie, Działy

Septyczne zapalenie stawów

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/Septic Arthritis in Emergency Departments in the US: A National Study of Health Care Utilizationand Time Trends. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Feb;70(2):320-326. doi: 10.1002/acr.23270.
Wioski uzyskane na podstawie analizy danych amerykańskich mogą pomóc w stratyfikacji ryzyka wystąpienia septycznego zapalenia stawów, szczególnie w odniesieniu do chorób współistniejących. Mimo, że pacjenci z szs stanowili niewielki odsetek wszystkich osób zarejestrowanych w oddziałach ratunkowych, koszty i następstwa społeczne i ekonomiczne choroby są znaczące, co związane jest ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności, długotrwałej hospitalizacji oraz niepełnosprawności.
Septyczne zapalenie stawów (szs) często związane jest z koniecznością przedłużonej hospitalizacji, z wykorzystaniem dodatkowych procedur medycznych, a w następstwie wysokimi kosztami. Według danych amerykańskich opartych na analizie bazy US Nationwide Emergency Department Sample, w 2012 roku na oddziałach ratunkowych hospitalizowano blisko 16,4 tys. osób z tym rozpoznaniem, co stanowiło 0,01% wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń w oddziałach ratunkowych. Dane te były porównywalne w odniesieniu do okresu wcześniejszego - lata 2009-2010. Średni wiek chorych to 56 lat, 1/3 stanowiły kobiety. Spośród chorych z rozpoznaniem szs 82-84% (w zależności od analizowanego okresu), wymagało przyjęcia do oddziału szpitalnego. W pozostałych przypadkach wdrożono parenteralną lub doustną antybiotykoterapię w warunkach ambulatoryjnych (szczególnie w przypadku zajęcia małych stawów) lub postawione wstępnie rozpoznanie nie zostało potwierdzone w toku dalszej obserwacji. Większe ryzyko hospitalizacji dotyczyło kobiet, mieszkańców dużych aglomeracji, szpitali mających status jednostek dydaktycznych oraz osób ze schorzeniami współistniejącymi. Wśród nich znalazły się cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze (OR 1,6-2,0), POCHP, choroba wieńcowa serca (OR 2,3-3,0), niewydolność serca i przewlekła choroba nerek (OR 5,0-6,2), a także choroby stawów - choroba zwyrodnieniowa (OR 4,9) i dna moczanowa (OR 2,9). Wspomniane czynniki ryzyka hospitalizacji, nie były natomiast związane z większymi kosztami. Całkowity koszt opieki nad chorymi z rozpoznaniem szs w szpitalnych oddziałach ratunkowych wynosił 30,6-36,9 miliona dolarów rocznie (za lata 2009, 2010, 2012), co daje około 2 tys. dolarów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.