Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Skuteczność tildrakizumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 28.10.2021
 
 
Wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy 2b wskazują, że tildrakizumab zmniejsza nasilenie łuszczycowego zapalenia stawów oraz łuszczycy w porównaniu z placebo. Powinny zostać jednak zweryfikowane w większym badaniu klinicznym trzeciej fazy.
Tildrakizumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce p19 interleukiny 23, zaaoprobowanym do leczenia łuszczycy plackowatej. Przeciwciało jest obecnie intensywnie badane jako potencjalna opcja terapeutyczna u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS). Wyniki ostatniego randomizowanego badania klinicznego fazy 2b ukazały się na łamach „Annals of Rheumatic Diseases”.

Pacjenci byli randomizowani w równych proporcjach do jednego z pięciu ramion badania: tildrakizumab w dawce 200 mg co 4 tygodnie, tildrakizumab w dawce 20, 100 lub 200 mg co 12 tygodni lub placebo podawane co 4 tygodnie. W 24. tygodniu leczenia pacjenci leczeni tildrakizumabem w dawce 20 mg lub placebo otrzymywali tildrakizumab w dawce 200 mg co 12 tygodni aż do 52. tygodnia od randomizacji. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali co najmniej 20-procentową odpowiedź w kryteriach ACR20 Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (American College of Rheumatology) w 24. tygodniu leczenia.

Łącznie zrandomizowano 391 osób. W 24. tygodniu odsetek odpowiedzi w ACR20 wynosił 71,4–79,5 proc. w ramionach interwencyjnych vs 50,6 proc. w placebo (w każdym przypadku tildrakizumab wykazywał istotnie większą skuteczność w porównaniu z placebo). Ponadto, pacjenci leczeni tildrakizumabem mieli mniejszą aktywność ŁZS i mniejsze nasilenie zmian łuszczycowych na skórze. Nie zaobserwowano, żeby zastosowanie tildrakizumabu wpływało na nasilenie zapalenia palców (dactylitis) oraz przyczepów ścięgnistych (enthesitis). Odsetek ciężkich zdarzeń niepożądanych wyniósł 3,3 proc.

Tildrakizumab zmniejsza nasilenie łuszczycowego zapalenia stawów oraz łuszczycy w porównaniu z placebo. Wyniki powinny zostać zweryfikowane w większym randomizowanym badaniu klinicznym trzeciej fazy.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.