Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Upadacitinib u pacjentów z RZS: wyniki badania SELECT-EARLY

Źródło: Opracował:Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 28.07.2020
 
 
Upadacitinib to doustny inhibitor kinazy janusowej który jest obecnie intensywnie badany w wielu chorobach zapalnych. W badaniu o akronimie SELECT-EARLY oceniono wpływ zastosowania tego inhibitora w leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) u których nie stosowano lub stosowano krótko (do 3 tygodni) metotreksat.
Upadacitinib to doustny inhibitor kinazy janusowej który jest obecnie intensywnie badany w wielu chorobach zapalnych. W badaniu o akronimie SELECT-EARLY oceniono wpływ zastosowania tego inhibitora w leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) u których nie stosowano lub stosowano krótko (do 3 tygodni) metotreksat.

947 uczestników badania zrandomizowano do grup: upadacitinib raz dziennie w dawce 15 mg lub 30 mg lub metotreksat raz w tygodniu przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów którzy uzyskali odpowiedź oceniana według kryteriów Amerykańskiego Kolegium Reumatologii 50 w 12 tygodniu oraz odsetek pacjentów uzyskujących odpowiedź oceniają w Disease Activity Score dla 28 stawów. Mediana czasu trwania RZS wynosiła pół roku. Odpowiedź kliniczną według kryteriów Amerykańskiego Kolegium Reumatologii 50 uzyskało 52% pacjentów leczonych dawką 15 mg, 56% leczonych dawką 30 miligramów upadacitinibu i 28% leczonych metotreksatem (p<0,001). W przypadku odpowiedzi ocenianej za pomocą Disease Activity Score, odsetki odpowiedzi wynosiły odpowiednio 48%, 50% i 19% (p<0,001). Ogółem u 88% pacjentów leczonych dawko 15 mg i 89% leczonych dawkę 30 mg i u 78% leczonych metotreksatem nie odnotowano progresji w badaniu radiologicznym w ciągu 24 tygodni.

Upadacitinib w monoterapii wykazał się większą skutecznością w porównaniu z metotreksatem w leczeniu pacjentów z RZS z brakiem lub krótką ekspozycją na metotreksat.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe