Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wiek wpływa na rokowanie i obraz kliniczny olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic

Źródło: Features and prognosis of giant cell arteritis in patients over 85 years of age: A case-control study. Semin Arthritis Rheum. 2019 Oct;49(2):288-295
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.11.2019
 
 
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (OZT) jest postacią układowego zapalenia naczyń i występuje wśród osób powyżej 50 roku życia. Choroba jest najczęstszym typem zapalenia naczyń w populacji północnej Europy. Wyniki retrospektywnej analizy badaczy francuskich wskazują, że wiek jest istotnym czynnikiem determinującym obraz kliniczny i rokowanie w OZT.
Analizą objęto dane medyczne 865 chorych z rozpoznaniem OZT hospitalizowanych w dwóch szpitalach uniwersyteckich na terenie Francji, spośród których 10% (n=87) stanowiły osoby ≥85 roku życia. Analiza porównawcza dwóch populacji chorych (≥85 roku życia vs <85 roku życia) wykazała, że osoby w starszej grupie wiekowej miały więcej schorzeń współistniejących oraz więcej czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Co więcej częściej obserwowano w tej grupie trwałą utratę widzenia (w tym obuoczną), pomimo mniejszego opóźnienia w ustaleniu ostatecznego rozpoznania (średnio 2 tygodnie wcześniej). Ponadto chorzy ci, rzadziej prezentowali współistniejące objawy polimialgii reumatycznej, mniej często obserwowano zmiany zapalne aorty.

Chociaż ostatni wniosek, jak podkreślają autorzy badania, należy interpretować ostrożnie, gdyż w tej grupie pacjentów znacząco rzadziej wykonywano badania obrazowe dużych naczyń. W populacji chorych ≥85 roku życia rzadziej, niż w młodszej grupie wiekowej obserwowano steroidozależność , występowanie zaostrzeń, rzadziej również pełną remisję choroby. Trzykrotnie częściej natomiast występowały zgony w trakcie leczenia immunosupresyjnego. Dwukrotnie częściej niż w młodszej grupie wiekowej, występowały związane z OZT epizody niedokrwienne, na co wpływ niewątpliwie ma większe ryzyko sercowo-naczyniowe w tej populacji chorych. Częstość powikłań glikokortykoterapii nie różniła się w zależności od wieku, jednak w starszej grupie wiekowej częściej występowały powikłania infekcyjne.

Chorzy z rozpoznaniem OZT, w wieku ≥85 roku życia, to populacja pacjentów wymagająca szczególnej uwagi ze względu na większe ryzyko powikłań niedokrwiennych oraz większą śmiertelność w porównaniu do osób młodszych obciążonych tym samym schorzeniem. Wiek powyżej 85 roku życia stanowił, w prezentowanym badaniu, jedyny czynnik ryzyka zwiększonej śmiertelności w rocznej obserwacji.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe