Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wpływ COVID-19 i zmian w systemie opieki zdrowotnej na samopoczucie pacjentów z chorobami reumatologicznymi

Udostępnij:
Z powodu pandemii COVID-19 wiele ośrodków udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym poradni reumatologicznych, oferuje wizyty w formie teleporad. Autorki pracy opublikowanej w „Reumatologii” dokonały oceny satysfakcji polskich pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi z teleporad, ograniczeń w dostępie do świadczeń oraz wpływu epidemii na funkcjonowanie i zdrowie pacjentów.
Autorzy: Aleksandra Opinc, Olga Brzezińska, Joanna Makowska

Około 6 miesięcy po wybuchu pandemii COVID-19 wśród polskich pacjentów reumatologicznych przeprowadzono ankietę online dotyczącą doświadczeń z konsultacjami telemedycznymi, dostępności usług medycznych i aktualnego stanu zdrowia.

Ankietę wypełniło 107 respondentów w średnim wieku 41,52 ±14,33 roku. Ogólny poziom satysfakcji z konsultacji telemedycznych oceniany w skali VAS (1–10), oceniono na 6,23 ± 3,04 dla telekonsultacji w POZ oraz 6,00 ±2,80 dla poradni reumatologicznych. 42,99% respondentów opowiedziało się za utrzymaniem wizyt telemedycznych nawet po pandemii. Przypadki ograniczonego dostępu do usług medycznych w okresie pandemii zgłosiło 77,57% pacjentów. Prawie połowa respondentów zgłaszała ograniczoną dostępność opieki reumatologicznej. Odnotowano niepokojący spadek oceny stanu własnego zdrowia przez pacjentów VAS (1–10) z średniej 6,37 ±1,92 przed COVID-19 do 5,78 ±1,91 obecnie (p = 0,0087).

Polscy pacjenci reumatologiczni są umiarkowanie zadowoleni z telekonsultacji medycznych w POZ i poradniach reumatologicznych. U dużej liczby pacjentów doszło do pogorszenia samopoczucia. Autorki zwracają także uwagą na ograniczony dostęp do tradycyjnych świadczeń zdrowotnych, w tym do opieki reumatologicznej.

Pełna treść artykułu: The impact of COVID-19 and healthcare system changes on the well-being of rheumatic patients
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.