Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ IgA vasculitis na przebieg ciąży

Źródło: Pregnancy outcomes in women with a history of immunoglobulin A vasculitis. Rheumatology (Oxford). 2018 Dec 24. doi: 10.1093/rheumatology/key408
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.05.2019
 
 
Zapalenie naczyń z przeciwciałami IgA (IgA vasculitis, IgAV), zwane dawnej plamicą Schonleina-Henocha, jest chorobą występującą głównie w okresie dziecięcym. W tej grupie wiekowej przebieg kliniczny jest zwykle łagodny i samoograniczający się. IgAV rzadziej ma początek w wieku dorosłym, w tym przypadku rokowanie pogarsza zajęcie nerek. Dotychczasowe dane dotyczące wpływu choroby na przebieg ciąży i płodność oraz wpływ ciąży na przebieg IgAV są ograniczone.
Opublikowane wyniki badania populacyjnego Nossent i wsp., obejmującego populację zachodniej Australii wskazują, że ryzyko wystąpienia zaostrzenia IgAV w czasie ciąży jest niewielkie. W przypadku żadnej spośród 294 ciąż, nie obserwowano zaostrzenia IgAV. Jednak kobiety z wywiadem IgAV obciążone są zwiększonym ryzykiem powikłań ciążowych w postaci samoistnych poronień (OR 1,9), nadciśnienia ciążowego (OR 4,7) oraz porodu przedwczesnego (OR 2,0). Wystąpienie wymienionych powikłań nie było związane z zaostrzeniem choroby podstawowej, wobec czego autorzy badania odnoszą ich występowanie do odległych następstw/powikłań choroby naczyń. Zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego było częściowo związane ze starszym wiekiem ciężarnych.

Badaniem obserwacyjnym objęto populację 121 kobiet (247 ciąż) z rozpoznaniem IgAV (analiza bazy danych medycznych w okresie 1980 - 2015). Grupę kontrolna stanowiły 284 kobiety bez wywiadu IgAV. Średnia liczba ciąż oraz odsetek kobiet będących wieloródkami była podobna w obu populacjach. Ogólne ryzyko wystąpienia powikłań położniczych było większe wśród kobiet z IgAV, niż w populacji zdrowej (OR 1,3). W przypadku ciąż zakończonych porodem nie wykazano różnic w liczbie cięć cesarskich, czy porodów przy użyciu narzędzi. Pewnym ograniczeniem interpretacji wyników badania, jest skoncentrowanie danych tylko na populacji pacjentek z IgAV wymagających hospitalizacji, co według autorów badania stanowić może 30-50% populacji wszystkich pacjentek z IgAV w ciąży. Można więc założyć, że pozostała część kobiet miała łagodny przebieg zapalenia naczyń i niepowikłany przebieg ciąży.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe