Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zanieczyszczenie powietrza może przyczyniać się zachorowania na choroby reumatyczne

Źródło: Relationship between exposure to air pollutants and development of systemic autoimmune rheumatic diseases: a nationwide population-based case-control study. Ann Rheum Dis. 2019 Sep;78(9):1288-1291
Autor: Alicja Kostecka |Data: 18.09.2019
 
 
Przyczyna autoimmunologicznych chorób reumatycznych pozostaje nieznana, liczne badania wskazują na złożoność patomechanizmu, co potwierdza także ich wieloczynnikową etiologię. U podatnej osoby określony czynnik może przyczynić się do wystąpienia objawów chorobowych. Czynniki środowiskowe w tym zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać na epidemiologię zachorowań na autoimmunologiczne choroby reumatyczne.
Wśród powszechnie występujących zanieczyszczeń powietrza można wymienić PM2,5 (pyły z wielkością cząsteczek <2,5 µm) oraz PM10 (pyły z wielkością cząsteczek <10µm), dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz ozon.

Przeprowadzono badanie zależności zanieczyszczenia powietrza z występowaniem autoimmunologicznych chorób reumatycznych. W tym celu w bazie danych chińskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 wynotowano zachorowania na: toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę układową, RZS i zapalenie wielomięśniowe na Tajwanie w Chinach. Następie dobrano odpowiednią grupę kontrolną osób zdrowych w proporcjach 1:4 biorąc pod uwagę wiek, płeć, miejsce zamieszkania- poziom urbanizacji, dochody oraz zanieczyszczenie powietrza z uwzględnieniem określonych składowych w danym regionie na Tajwanie. W przeprowadzonej analizie stwierdzono pozytywną zależność między zachorowaniem na toczeń rumieniowaty układowy oraz narażeniem na dwutlenek azotu (NO2) oraz negatywną związaną z ekspozycją na tlenek węgla (CO). Ponadto wykazano mniejsze narażenie na dwutlenek siarki u osób, które zachorowały na reumatoidalne zapalenie stawów oraz zapalenie wielomięśniowe (w tym przypadku nie uzyskano istotności statystycznej).

Zanieczyszczenia powietrza wpływają bezpośrednio na komórki nabłonka w drogach oddechowych, mogą indukować procesy takie jak autofagia, apoptoza czy nekroza, co może zapoczątkować stan zapalny w miejscu, a także w całym organizmie (zapalenia układowe). Zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na stan zdrowia człowieka, ale poszczególne cząsteczki mogą działać odmiennie. Biorąc pod uwagę postępującą ingerencję człowieka w środowisko istnieje pilna potrzeba dalszych badań wyjaśniających takie zależności.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe